Socjologia zmiany - wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2408
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia zmiany - wykład 3 - strona 1 Socjologia zmiany - wykład 3 - strona 2 Socjologia zmiany - wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:


miana - faza II Anomalie + dezorganizacja
nieuprawomocnione modyfikacje które nie tylko nie mieszczą się w dotychczas dominującej formie uspołecznienia, lecz dodatkowo wchodzą w konflikt z wzorami interakcji, jakie owa forma sankcjonowała
To właśnie sprawia, że okresy przejścia obfitują w opinie na temat „zepsucia świata”, „kryzysu” gdyż nowe strategie działania naruszają tkankę normatywną wiążącą zbiorowość, a tym samym podkopują naczelną „ideę społeczeństwa” integrującą działania członków. Drogi dokonania zmian normatywnych Innowacja normatywna Zachowanie nonkonformistyczne
Brak legitymizacji
Dążą do zmiany norm
Omijanie norm Aberracyjne
Legitymizacja norm
uniknięcie sankcji istniejących norm, nie proponują dla nich zastępstwa
Omijanie norm Incydenty aberracyjne
„Regularne omijanie” Podważona zasadność norm instytucjonalnych Przypadki omijania reguł instytucjonalnych same ulegają instytucjonalizacji Erozja norm
Opór przeciwko normom
Substytucja norm
Usankcjonowanie, umiejscowienie w nowej strukturze normatywnej Innowacja normatywna Inicjacja zmiany Filtrowanie zmiany
Dyfuzja zmiany
Uprawomocnienie zmiany Uznanie, akceptacja, aktywne wsparcie Drogi dokonania zmian innowacja normatywna Zachowanie nonkonformistyczne inicjacja zmiany filtrowanie zmiany dyfuzja zmiany uprawomocnienie zmiany omijanie norm Zachowanie aberracyjne
„regularne omijanie” podważona zasadność norm instytucjonalnych
Przypadki omijania reguł instytucjonalnych same ulegają instytucjonalizacji Uprawomocnienie
Wyłonienie się nowego typu ładu społecznego musi być poprzedzone rozbiciem starej i stopniowo budowaniem nowej idei danego typu społeczeństwa na nowo musi zostać wytworzona nowa wiedza podporządkowująca dążenia jednostek nadrzędnej całości instytucjonalizacja
Proces instytucjonalizacji Typizacja (eksternalizacja) Obiektywizacja typizacji Instytucjonalizacja Następstwa zmian Dyfuzja kulturowa
Akulturacja Procesy: asymilacja, adaptacja, konflikt
Stan: synkretyzm kulturowy Dyfuzja innowacji w społeczeństwie


(…)

… po dojrzałe
determinizmu, fatalizmu, finalizmu, progresywizm, uniformizm, jednoliniowość August Comte prawo trzech stadiów Herbert Spencer społeczeństwo militarne - industrialne
Lewis Morgan epoki dzikości, barbarzyństwa, cywilizacji
E. Durkheim - solidarność mechaniczna , organiczna
F. Toennies - wspólnota, społeczeństwo
Ewolucjonizm - Neoewolucjonizm
Determinizm
Fatalizm
Finalizm Uniformizm
Jednoliniowość…
… globalny i nieodwracalny
Stadia, etapy rozwoju -
społeczeństwo tradycyjne, przemysłowe, postprzemysłowe kraje zapóźnione
Nowy element - proces zamierzony, stymulowany, sterowany z odgórnie
Progresywizm - prowadzi do powszechnej poprawy jakości życia, polepszenia kondycji życia
Modernizacja to proces historyczny od tradycyjności do nowoczesności Nowoczesność - dominują wartości świeckie Zachodni model…
… ZSRR, wzrost gospodarczy azjatyckich tygrysów) U. Beck, A. Giddens - modernizacja refleksyjna
Teoria cykli dziejowych
Mikołaj Danilewski, Oswald Spengler, Arnold Toynbee Vilfredo Pareto residua, interesy i derywacje Residua - przebiegłości i siły, residua innowacji i konserwacji
istnieje ogólny cykl społeczeństwa i cykle cząstkowe - polityczno-militarny, ekonomiczno-przemysłowy, ideologiczno-religijny…
… alternatywna - tworzenie historii
Teoria podmiotowości i stawania się społeczeństwa
Alternatywne wizje zmiany społecznej
Umiejscowienie podmiotowości
Socjalizacja i dehumanizacja podmiotowości
Metafora wzrostu organizmu, kierunkowość
Historia toczy się ponad ludzkimi głowami - modele społeczeństwa bez ludzi
Humanizacja i socjalizacja - wielcy ludzie, społeczne uwarunkowanie
Role społeczne
Podmiotowość…
… wariantów przyszłości
Zmian - zależna od konkretnych warunków, istoty ludzkie pozostające w swoich różnorodnych, złożonych wzajemnych powiązaniach, współzależnościach - figuracjach
Nieustanne splatanie się planów, działań, impulsów - rezultat Z tej współzależności rodzi się porządek Jednostki konstytuują historyczne figuracje i są historycznie przez nie konstytuowane. Proces cywilizacyjny - cywilizacja
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz