Teoria zmian społecznych - geneza, dylematy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2177
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria zmian społecznych - geneza, dylematy - strona 1 Teoria zmian społecznych - geneza, dylematy - strona 2 Teoria zmian społecznych - geneza, dylematy - strona 3

Fragment notatki:

Teorie zmiany - pozwalają na konstruowanie idealnych opisów typologicznych dotyczących przyszłych i przeszłych epok, kierunków zmian i przeobrażeń Ułatwiają planowanie, antycypowanie nadchodzących zmian

Umożliwiają precyzyjniejszą identyfikację mechanizmów, czynników Socjologia zrodziła się w XIX stuleciu jako próba zrozumienia zachodzących zmian

Pytanie „skąd, dokąd?" - nie traci na znaczeniu P. Sztompka - badanie zmiany społecznej jest jądrem socjologii - powracanie do korzeni, tradycji Ale Z. Bauman - socjologia zmiany nie jest potrzebna, zasadna - chaotyczność rzeczywistości

(Wielkie) Problemy teorii zmiany społecznej 1. Trudność zdiagnozowania rzeczywistości - („świeżość", prognozy)

Ponowoczesność czy późna nowoczesność?

Transformacja - okazała się dla nauk społecznych zaskoczeniem Wątpliwość czy jest możliwa teoria zmiany, która powie skąd, dokąd? J. Szacki - wątpliwości

2. Tendencje i błędy wczesnych teorii

Rozdzielenie socjologii na statykę i dynamikę

Społeczeństwo jako systemu; ład, samoodtwarzanie

Charles Tilly - 8 błędów XX teorii socjologicznej 5 dotyczyło teorii zmiany społecznej (modernizacyjnej) 3. Tendencje do powielania błędów Szukanie jednego czynnika, procesu

Tworzenie modeli imitacyjnych, „utartych ścieżek" - brak otwartości na trzecią drogę

J. Szacki - po 1989 roku pojawiła się w wielu środowiskach nadmierna pewność co do tego, czego należy się spodziewać miał się po prostu dokonać „powrót do Europy"

Negatywny wpływ schematu „imitacyjnego modelu transformacji" - przyczynił się on do daleko posuniętej symplifikacji poglądów

Od prognoz blisko do wizji, utopii Teorie zmiany - stan obecny - podstawowe założenia Istnieje tyle teorii zmian społecznych ile grup i społeczeństw - niepowtarzalny bieg procesów zmiany

Nie - teoria zmiany społecznej - teorie zmian społecznych, (socjologia zmiany i socjologia zmian)

Wieloczynnikowość

Nie ma jednego powszechnego trendu procesów (Sprzeczne tendencje zmian w świecie: np. kulturowa homogenizacja i heterogenizacja)

W życiu społecznym zmienność, płynność są nieustanne

Przewidzieć się nie da - ale prognozować

Zmiana społeczna - podstawowe definicje Ujęcie systemowe :

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz