Kultura a natura

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura a natura - strona 1 Kultura a natura - strona 2

Fragment notatki:

Czy postawy można zmieniać? Trzy procesy zmian postaw: Uleganie. Stosowanie kar i nagród. Identyfikacja (nasycenie związków z grupą lub jednostką). Internalizacja (samorzutnie sterujemy procesem, uwewnętrznienie). W warunkach naturalnych jest zjawisko wzmacniania postaw, mamy możliwość wyboru. W eksperymencie chcemy spełniać oczekiwania innych bo badacz pewne rzeczy narzuca. Czym jest kultura? Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania). Najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Również charakterystyczne dla danego społeczeństwa wzory postępowania, także to, co w zachowaniu ludzkim jest wyuczone, w odróżnieniu od tego, co jest biologicznie odziedziczone. Inna definicja: (w wiki napisano, że tak kulturę rozumie socjologia:))"wydzielony obszar życia i działalności grup ludzkich". 9. Jak kultura wpływa na Zycie społeczne? Kultura wpływa na nas różnymi drogami : socjalizacja i kształtowanie osobowości jednostki
tworzenie i ustanawianie norm i wartości stwarzanie modeli instytucji i systemów społecznych
Kultura a natura „Człowiek zwierzęciem symbolicznym” - tworzy kulturę z natury. Herder - wszystkie ludy maja kulturę - nawet dzicy Teorie społeczeństwa informacyjnego "społeczeństwa informacyjnego", Jest to etap społeczeństwa skupiającego się na narzędziach dostępu do informacji. Zaś istotą ów fenomenu jest przede wszystkim rozwój powszechnej dostępności do informacji, demonopolizacji rynku pracy, jak i rozwoju bogatych możliwości dostępu do treści, tak by społeczeństwo połączyć w „sieć”, która jest instrumentem dla kultury, niekończących się konstrukcji i dekonstrukcji dla wspólnot politycznych, dla pracy (są elastyczne i atrakcyjne), dla gosp. Kapitalistycznej (innowacja tech., globalizacja, zdecentralizowanie skupienia), dla organizacji społecznych - WŁADZĘ MA TEN KTO KONTROLUJE PRZEŁĄCZNIKI I PODSTAWOWE ŹRÓDŁO: KSZTAŁTOWANIA , PRZEWODZENIA - najważniejsza jest informacja, traktowana jest jak towar - w gospodarce liczą się firmy zajmujące się przetwarzaniem i gromadzeniem, użytkowaniem informacji - w strukturze gospodarczej dominuje wysoko rozwinięty sektor nowych usług, m. In. Bankowość, telekomunikacja - dostęp do informacji jest dostępny, głównym medium INTERNET wg Castellsa „społeczeństwo informacyjne”, cechujące się: - otwartą strukturą, zdolna do rozprzestrzeniania się bez ograniczeń - komunikacja człowieka w ów sieci polega na podzielaniu tych samych wartości i celów - jest podatna na innowacje Społeczeństwo sieci - społeczeństwo gdzie kultura przezwyciężyła naturę (dokładnie po rew. Przemysłowej) - proces pracy uwolnił nas od siły natury, lecz podporządkował nas otchłaniom nacisku i ucisku (czas walki z naturą, aby ja pokonać). Kultura wypiera naturę na miejsce, gdzie przyroda jest sztucznie odtwarzana jako forma kultury. Przez co powstaje czysty wzorzec interakcji społecznej i organizacji społeczeństwa. Informacja to element org. Społecznej - tworzy kapitalizm informacyjny, kultura uzyskuje autonomię w stosunku do materialnej bazy naszej egzysntencji.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz