Społeczeństwo pierwotne

note /search

Wykład - Poglądy ekonomiczne

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

społeczeństwo pierwotne od kapitalistycznego, ale rozumiał je (pierwotne) jako gospodarkę drobnotowarową...

Antropologia - zagadnienia

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Antropologia społeczna
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2856

człowieka złym, - Społeczeństwo pierwotne: antyteza społeczeństwa rozwiniętego, najwyższy stopień ewolucji...

Zjawisko równoczesnej partycypacji

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

, w społeczeństwach pierwotnych każdy należał do rodziny, wspólnoty terytorialnej i jeszcze jakiejś grupy religijnej...

Początki historii prawa

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 742

jednostek w każdej zbiorowości, w każdym organizmie społecznym, również w społeczeństwie pierwotnym → ubi...