Społeczeństwo pierwotne

note /search

Wykład - Poglądy ekonomiczne

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

społeczeństwo pierwotne od kapitalistycznego, ale rozumiał je (pierwotne) jako gospodarkę drobnotowarową...

Antropologia - zagadnienia

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Antropologia społeczna
Pobrań: 462
Wyświetleń: 3136

człowieka złym, - Społeczeństwo pierwotne: antyteza społeczeństwa rozwiniętego, najwyższy stopień ewolucji...

Zjawisko równoczesnej partycypacji

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

, w społeczeństwach pierwotnych każdy należał do rodziny, wspólnoty terytorialnej i jeszcze jakiejś grupy religijnej...

Początki historii prawa

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 798

jednostek w każdej zbiorowości, w każdym organizmie społecznym, również w społeczeństwie pierwotnym → ubi...