Podstawy socjologii - ćwiczenia 22.10.09

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Podstawy socjologii - ćwiczenia 22.10.09 - strona 1  Podstawy socjologii - ćwiczenia 22.10.09 - strona 2

Fragment notatki:

Podstawy socjologii - ćwiczenia 22.10.09 Czym jest socjologia? Socjologia - nauka o strukturze społeczeństwa, bada zachowania społeczne człowieka, posiada system pojęć i podejmuje badania
Społeczeństwo - zbiór ludzi o wspólnej kulturze jaką przekazują kolejnym pokoleniom, o wspólnym terytorium i wspólnej tożsamości
Kultura + terytorium = poczucie tożsamości
Kultura dostarcza pewne wzorce i normy
Terytorium zapewnia wspólną przestrzeń
Interakcja - wzajemne oddziaływania jakie występują pomiędzy minimum dwiema jednostkami
Struktura społeczna - trwały układ relacji jaki występuje pomiędzy elementami społeczeństwa (status społeczny, rola społeczna, grupy, organizacje, instytucje i wspólnoty
Status - usytuowanie człowieka w strukturze społeczeństwa
Status przyp isany - nadawany jednostce przez grupę wbrew jej woli
Status osiągany - status który możemy osiągnąć w zależności od naszych wyborów
Status dominujący - czyli główny status o dużym znaczeniu (w naszych społecznych interakcjach i w naszej społecznej tożsamości) Rola społeczna - podejmowanie działania w związku ze statusem, oczekiwania które wiążą się z prawem jednostki i obowiązki wynikające z danej roli
Konflikt roli społecznej - sprzeczność pewnych przepisów przypisanych roli
Napięcie w roli - kiedy wysiłek w prowadzeniu roli prowadzi do stresu
Czym jest grupa społeczna? Grupa - dwie lub więcej osób, które mają poczucie wspólnej tożsamości i między którymi zachodzą strukturalnie uporządkowane interakcje oparte na wspólnym zestawie oczekiwań co do zachowań partnerów
Kategorie społeczne i zbiory społeczne - oznaczają ludzi jakich łączy wspólna cecha, podobny status czy sytuacja w jakiej się znaleźli
Organizacja społeczna - szczególny typ grupy, ma sformalizowaną strukturę, stworzona po to żeby realizować szczególne zadania
Instytucje społeczne - istnieją po to by rozwiązywać problemy, stabilne i stosunkowo trwałe układy kulturowe i strukturalne które zajmują się rozwiązywaniem problemów społecznych (gospodarka, polityka, edukacja, rodzina, religia), są odporne na zmiany
Wspólnota - jest grupą społeczną która ma nie tylko taką samą tożsamość i taki sam strukturalny model interakcji ale też wspólne terytorium geograficzne
Ujęcie socjo kulturowo - ewolucyjne według Lenskich - ewolucja społeczna jako nowa technologia która przyczynia się do rozwoju społecznego
Ujęcie strukturalistyczno - funkcjonalistyczne według

(…)

… pierwotne
nowoczesna - odpowiada społeczeństwu postindustrialnemu i przemysłowemu
Teoria konfliktu Karola Marksa - instytucje - traktuje je jako kontrole nadzorom, zmiana społeczna opiera się na konfliktach klas, zmiany nie zachodzą ewolucyjnie
Wpływ stylów myślenia Marksa Webbera - to idee motywują człowieka i oddziałują na jego zachowanie
Następne zajęcia - grupy i organizacje społeczne, Goodman str 67…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz