Struktura społeczeństwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura społeczeństwa - strona 1 Struktura społeczeństwa - strona 2

Fragment notatki:

5. Struktura społeczeństwa. Elementy konstrukcyjne społeczeństwa (Goodman) Elementy konstrukcyjne społeczeństwa: Status - w języku potocznym mianem statusu określa się poziom prestiżu, bogactwa czy władzy, Socjologowie używają tego słowa w odniesieniu do pozycji danej osoby w strukturze stosunków społecznych. (np. status dyrektor szkoły, status matka)
Zestaw statusów - udzie mają wiele statusów społecznych (w socjologii mówi się o zestawie statusów danej osoby). Matka, córka, hydraulik, katoliczka, żona, uczennica, przyjaciółka, Amerykanka włoskiego pochodzenia, kobieta - wszystkie te okre­ślenia mogą odnosić się do jednej osoby.
Statusy przypisane -statusy przypisane nadawane są jednostce przez społeczeństwo lub grupę bez jej woli - przynajmniej na początku. Ludzie nie mogą wybierać swojej rasy, wyznania, pochodzenia etnicznego, płci, a nawet klasy społecznej. Statusy te są funkcją rodziny, w której się urodzili.
Statusy osiągalne - które zależą od jakości, na które jedno­stka ma pewien wpływ. Status małżeński (mąż, żona) i zawodowy (hydraulik), a także status w grupach nieformalnych (przyjaciel, przewodniczący klubu) jest funkcją indywidualnego wyboru, choć ograniczenia społeczne mogą sku­tecznie zmniejszać liczbę opcji dostępnych danej osobie.
Statusy dominujący - czyli główny status o dużym znacze­niu (w naszych społecznych interakcjach i w naszej społecznej tożsamości). Tradycyjnie, dla mężczyzny statusem dominującym jest status zawodowy, który ma najważniejsze znaczenie dla męskiego poczucia siebie i związków z innymi.
Rola - określa dwa różne aspekty działań podejmowanych ze względu na status. Ralph Linton (1936, 1945) zdefiniował początkowo rolę jako wszystko, czego oczekujemy od jednostki mającej określony status. Później zasugerował, że na rolę składają się zachowania jednostki o konkretnym sta­tusie.
Role społeczne: Człowiek przyjmuje maski, role. Koncepcja społeczeństwa jako teatr. Dwie cechy roli: oczekiwania i zachowania
Rola a status - Mimo że rola i status są związane z sobą, są różne. Osoba „ma" status, ale „odgrywa" hib wykonuje rolę. Statusy nie miałyby sensu bez związanych z nimi przepisów roli. Pozycja osoby w strukturze społecznej ma ograniczoną wartość, jeśli „znaczenie" tej pozycji nie jest opisane przez przepi­sy roli. Na przykład: bycie rodzicem oznacza uznawanie pewnych wartości (np. ważności dziecka) i specyficznych norm (np, obowiązku zapewnienia dziecku wsparcia fizycznego, emocjonalnego i materialnego). Pozycja i obowiązki idą w parze.
Konflikt roli - Konflikt roli zachodzi wtedy, gdy związek między statusem i rolą nie jest jeden do jednego. Przepisy związane ze statusem zazwyczaj zga­dzają się z sobą (np, status rodziców pozostaje w zgodzie z obowiązkiem opie­kowania się dziećmi: ubierania ich, karmienia); zdarza się jednak, że zachodzi między nimi konflikt. Zjawisko to nazywamy ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz