Status i rola społeczna jako kluczowe pojęcia, stanowiące punkt wyjścia dla analizy struktury społeczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 784
Wyświetleń: 4284
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Status i rola społeczna jako kluczowe pojęcia, stanowiące punkt wyjścia dla analizy struktury społeczne - strona 1 Status i rola społeczna jako kluczowe pojęcia, stanowiące punkt wyjścia dla analizy struktury społeczne - strona 2 Status i rola społeczna jako kluczowe pojęcia, stanowiące punkt wyjścia dla analizy struktury społeczne - strona 3

Fragment notatki:

Odwołanie się do podejścia R. Lintona i jego rozumienia powyższych pojęć:
Status społeczny - pozycja zajmowana przez określone jednostki w systemie społecznym;
Rola - odtworzenie w zachowaniach oczekiwań, które społeczeństwo przypisuje tej pozycji.
Główne założenie: KAŻDEMU STATUSOWI PRZYPISANA JEST ODRĘBNA ROLA.
3. Punktem wyjścia rozważań podjętych przez Mertona - odrzucenie założenia Lintona i wniosek:
PODSTAWOWĄ CECHĄ STRUKTURY SPOŁECZNEJ JEST FAKT, ŻE Z KAŻDYM STATUSEM SPOŁECZNYM WIĄŻE SIĘ NIE JEDNA, ALE CAŁY SZEREG RÓL . 4. Z e staw ról - zespół zależności w rolach przypisywanych jednostce ze względu na zajmowany przez nią status społeczny.
5. Określone zestawy ról odpowiadają każdemu statusowi społecznemu, a konfiguracja statusów charakterystyczna dla danej jednostki to zestaw statusów .
6. Zestaw statusów charakterystyczny dla jednostki jest zmienny w czasie, a czasowe następstwo statusów (oraz przypisanych im ról społecznych), jeśli ma charakter zmian systematycznych, układa się w sekwencje zestawów statusów społecznych i zestawów ról .
Struktura społeczna
zestawy ról sekwencje statusów
zestawy statusów
7. Podstawowe źródło zakłóceń w zestawie ról: SYTUACJA STRUKTURALNA w danym momencie, gdzie partnerzy ról jednostki są odmiennie ulokowani w strukturze, a co za tym idzie mają ODMIENNE NIŻ dana jednostka WARTOŚCI I OCZEKIWANIA 8. Dlaczego więc struktura jest względnie trwała i nie ulega rozpadowi???????? Możliwość wystąpienia takich zakłóceń jest danym implicite założeniem struktury, ale istnieją mechanizmy społeczne, zapewniające pewien stopień zgodności między rolami w zestawach ról:
Zróżnicowanie zaangażowania w rolę wśród osób objętych ze stawem ról : różny stopień nasilenia oczekiwań związanych z rolą, płynących od ludzi objętych danym zestawem ról, Zróżnicowanie władzy osób objętych zestawem ról : mechanizm ten opiera się na zjawisku podziału władzy. Jednostki poddane sprzecznym oczekiwaniom ze strony partnerów zestawu ról, nawet, jeśli posiadają mniejszą niż owi partnerzy władzę, mogą tworzyć koalicje władzy i działać wedle swej woli niezależnie od nacisków tych partnerów.

(…)

… i ważnych grup odniesienia, władza i inne zasoby partnera mają wpływ na zachowanie jednostki, ponieważ pozwalają partnerowi nakładać na nią nagrody i kary.
c) ograniczenia w „swobodnym negocjowaniu roli”: jeśli jednostka lub jej partner potrafią zmusić drugiego do szczególnie dużego zaangażowania w odgrywanie roli, to osoby trzecie mogą wpływać na nich, by powrócili do zrównoważonego układu - te presje stanowią przesłanie dla jednostki i jej partnera, że sposób wypełniania przez nich swych zobowiązań, może mieć negatywne lub pozytywne skutki dla powiązanych z nimi osób. Aby osoby trzecie miały wartość perswazyjną muszą stanowić grupę odniesienia bądź całe społeczeństwo.

… oczekiwań związanych z rolą, porządek społeczny nie może dostarczyć generalnych dyrektyw rozwiązań dla wszystkich decyzji podjętych w obrębie roli, jej chęć sprostania wszystkim oczekiwaniom może doprowadzić do napięć związanych z odgrywaniem roli:
przyczyną chęci sprostania przez jednostkę tym oczekiwaniom jest teoremat integracji instytucjonalnej - dążenie jednostki do realizacji zadań koniecznych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz