MIKROSOCJOLOGIA

note /search

Opracowanie do egzaminu mikrosocjologia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 1603
Wyświetleń: 4410

Mikrosocjologia – opracowanie tematów do egzaminu     1.  Miejsce małych grup społecznych w strukturze społecznego świata     *  ojciec duchowy mikrosocjologii  – Georg Simmel (1858-1918)    a). struktura społecznego świata wg Parsonsa;    społeczeń    stwo  o charakterze    całościowym i  global...

Przedmioty mikrosocjologii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 840
Wyświetleń: 3948

MIKROSOCJOLOGIA 10.10.03      Tematy omawiane na wykładach  1.Miejsce małych g:rup społecznych w strukturze społecznej świata.  2.Przedmiot mikrosocjologii, główne tematy ,metody.  3.Prekursorzy myśli socjologicznych XIX w.(E. Durkheim, ...

Grupy społeczne mikrosocjologia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2107

MIKROSOCJOLOGIA 7.11.03    CONTINUUM GRUPOWOŚCI- GRUPY SPOŁECZNE      CONTINUUM  to skala nasilenia lub zaniku cech grupy.  CONTINUUM GRUPOWOŚCI - proces stawania się grupy lub jej rozpad.    My, każdy z nas należy do grupy wyznaniowej, pracowniczej, narodowościowej, językowej,  rodzinnej, studen...

Pozycja i status społeczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2555

MIKROSOCJOLOGIA 21.11.03      PODSTAWOWE ELEMENTY SKŁADOWE GRUPY (POZYCJA SPOŁECZNE, STATUS-  PRESTIŻ, ROLE- ODEGRNAIE POZYCJI SPOŁECZNEJ, OD CZEGO ZALEŻY STATUS  SPOŁECZNY. Elementy struktur kwasi grupowej.      KWASI GRUPA - to grupa, która jest w procesie tworzenia się, nie jest to grupa trwał...

PREKURSORZY MYŚLI SOCJOLOGICZNYCH XIX

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2142

MIKROSOCJOLOGIA 24.10.03      PREKURSORZY MYŚLI SOCJOLOGICZNYCH XIX w (E.Durkheim, Ch.Cooley,  G.Simmel).      Mikrosocjologia jest ściśle powiązana z różnymi dyscyplinami:  1.Psychologia (psychologia społeczna)  2.Antropologia społeczna, kulturowa- pokazują jak funkcjonują małe grupy społeczne  ...

Struktury Grup społecznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2408

MIKROSOCJOLOGIA 19.12.03, 9.01.04, 23.01.04      PODSTAWOWE STRUKTURY GRUPY- STRUKTURA GRUPOWA (SOCJOMETRYCZNA,  WŁADZY I PRZYWÓDZTWA, KOMUNIKACYJNA I NORMATYWNA STRUKTURA  GRUPOWA)    Podstawowe struktury grupy:  *socjometryczna-lubienie się, dezindywidualizacja (zanik własnego ja), syndrom myśl...

TEORIA KRYSTALIZACJI CZYNNIKÓW STATUSU

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3297

MIKROSOCJOLOGIA 5.12.03      TEORIA KRYSTALIZACJI CZYNNIKÓW STATUSU (TEORIA OCZEKIWAŃ I TEORIA  UOGÓLNIEŃ)     Teoria krystalizacji czynników statusu, jak zdobywa się pozycję wraz z prestiżem w grupie  społecznej?  Można wyróżnić dwie teorie (koncepcje)do tworzenia struktur społecznych:  Bales po...

Pojęcie struktury społecznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 2464
Wyświetleń: 4494

Piotr Sztompka, „Pojęcie struktury społecznej. Próba uogólnienia” Struktura społeczna bywa rozumiana jako: 1. organizacja stosunków społecznych 2. określona artykulacja, uporządkowane ułożenie części 3. spójne, mniej lub bardziej trwałe ...

Próba strukturalistycznej koncepcji małej grupy społecznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 1610
Wyświetleń: 3745

Jacek Szmatka, „Próba strukturalistycznej koncepcji małej grupy społecznej”, [w:] Studia Socjologiczne I Grupą mała jest dla mnie taka grupa, którą dany badacz prowadzący jakieś analiz w tej dziedzinie uznał właśnie za małą grupę, bo nikomu jak do tej pory nie udało się podać jakichkolwiek przekony...

Prowizoryczna lista własności grup społecznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1925

R. K. Merton, „Prowizoryczna lista własności grup społecznych”, [w:] Elementy mikrosocjologii 1. Jasność lub nieokreśloność społecznych definicji członkostwa w grupie Grupy różnią się poważnie między sobą ze względu na stopień wyrazistości, w jakim może być zdefiniowane ich członkostwo, począwszy o...