Struktury Grup społecznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2289
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktury Grup społecznych - strona 1 Struktury Grup społecznych - strona 2 Struktury Grup społecznych - strona 3

Fragment notatki:


MIKROSOCJOLOGIA 19.12.03, 9.01.04, 23.01.04      PODSTAWOWE STRUKTURY GRUPY- STRUKTURA GRUPOWA (SOCJOMETRYCZNA,  WŁADZY I PRZYWÓDZTWA, KOMUNIKACYJNA I NORMATYWNA STRUKTURA  GRUPOWA)    Podstawowe struktury grupy:  *socjometryczna-lubienie się, dezindywidualizacja (zanik własnego ja), syndrom myślenia           grupowego, schizma grupy, rozpad na dwie części w wyniku konfliktów.  *struktura władzy i przywództwa (co to jest władza, władza prawomocna, jakie są podst.   władzy,  teorie i typy przywództwa).  *struktura komunikacyjna (sposób porozumiewania się).    STRUKTURA SOCJOMETRYCZNA - Twórca tej struktury jest Moreno (1923  wychodzi  czasopismo „socjometria”). Moreno stawia tezę:  „struktura świata ma charakter afektywny”, co oznacza to tyle zażyłość ,emocjonalność (efektywność).  Grupa społeczna zaczyna się od wzajemnych pozytywnych stosunków.  Grupa społeczna jako agregat (zbiór) jednostek. Podstawowym elementem grupy społecznej jest atom  społeczny. A to nic innego jak jądro stosunków jakie posiada dana jednostka.  Wprowadza pojęcie TELE – tajemniczy czynnik ,fluid, pchanie w kierunku jednych ,a odrzucanie  innych.  TELE zostało skrytykowane.   Moreno tworzy trzy prawa socjometrii:  1.prawo socjodynamiki - osoby raz wybrane na jakąś pozycję społeczną będą ciągle  wybierane. Staja   się pewnymi symbolami grupy.  2.prawo socjograwidacji - oddajemy wprost proporcjonalnie to co dobrego otrzymaliśmy od kogoś    innego („jeśli otrzymałeś to odwzajemnij się”).  Jeśli ktoś nam okazał nienawiść to ja mu to okazuję 100- krotnie więcej; pozytywne- wprost  proporcjonalnie; negatywne- odwrotnie proporcjonalnie.  3.(Herbert Spenser) formy złożone pochodzą od form prostych .  Od Moreno pochodzi technika socjometryczna. Technika badająca lubienie i nielubienie.  Wykorzystywane w małych grupach społecznych. Układany jest socjogram na szczycie mamy  gwiazdę socjometryczną, na dole mamy osoby izolowane tzw. dewianci.              Strefa pomijania            Wybory                      neutralna                         odrzucenie    Od czasów Moreno tworzy się pojęcie atrakcyjności interpersonalnej. Jest to różnica między  wyborami i odrzuceniem w grupie. Jest to wskaźnik naszej względnej popularności w grupie. Jest to  bilans wyborów i repulsji ( odrzucenie).    W nowoczesnych badaniach nad strukturą socjometryczną czynnikiem ,który pozwala badać jest  zażyłości , atrakcyjności i emocjonalność.     Trzy czynniki tworzenia struktury socjometrycznej:  (do powstania grupy)  1.potrzeba emocjonalno - achiliacyjna (ludzie chcą być ze sobą, ludzie wiążą się ze sobą),oparta na  teorii wymiany, odwzajemniają nam nasze reakcje.  2.dystanse społeczne

(…)

….
Kellerman mówi ,że spójność grupy osiągana jest przez kultury punitywne grupy.
Kultura punitywna- kultura karząca. Grupy dążą do osiągania swojej spójności poprzez pewne
systemy punitywne.
Wyróżnia trzy rodzaje grupy punitywnych:
1.ekstrapunitywne- osiąga wysoką spójność, przez sytuację nadmiernie karzące, tworzy się system
kontroli, dyscyplina, grupa jest silnie skonfliktowana. Szukanie „kozła ofiarnego
… atrakcyjności interpersonalnej, działają syndromatycznie
(razem).
SPÓJNOŚĆ GRUPOWA–jest to trzymanie się członków grupy razem .Nowa definicja poszerzając
spójność grupy –to całościowe pole sił, które powstrzymuje członków przed opuszczeniem grupy,
trzymamy się razem.
1.atrakcyjnośc interpersonalna- to tylko jeden z czynników wpływających na spójność, jako wynik
wyborów i odrzuceń w grupie, jest to pewien…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz