Przedmioty mikrosocjologii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 840
Wyświetleń: 3927
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmioty mikrosocjologii - strona 1 Przedmioty mikrosocjologii - strona 2 Przedmioty mikrosocjologii - strona 3

Fragment notatki:


MIKROSOCJOLOGIA 10.10.03      Tematy omawiane na wykładach  1.Miejsce małych g:rup społecznych w strukturze społecznej świata.  2.Przedmiot mikrosocjologii, główne tematy ,metody.  3.Prekursorzy myśli socjologicznych XIX w.(E. Durkheim, Ch. Cooley, G. Simmel)  4.Co to jest continuum społeczności, sposoby definiowania grupy społecznej (są trzy  sposoby:* definicja destrykcyjna      *definicja liberalna      *definicja pośrednia –obiektywna          -subiektywna          -subiektywno-obiektywna  5.Własności grupy.  6.Podstawowe elementy składowe grupy (pozycja społeczna, status(prestiż), role(odegranie    pozycji społecznej)). Od czego zależy status społeczny.  7.Teoria krystalizacji czynników statusu (teoria oczekiwań i teoria uogólnień).  8.Teoria roli społecznej.  9.Sposoby definiowania roli (normatywne, psychologiczne, behawioralne). Wielosegmentowa  teoria roli.  10.Konflikt ról i konflikt w roli.  11.Mechanizmy redukujące konflikty społeczne i napięcia.  12.Podstawowe struktury grupy:  *socjometryczna-lubienie się, dezindywidualizacja (zanik własnego ja), syndrom  myślenia grupowego, schizma grupy, rozpad na dwie części w wyniku konfliktów.  *struktura władzy i przywództwa (co to jest władza, władza prawomocna, jakie są  podst. władzy, teorie i typy przywództwa).  *struktura komunikacyjna (sposób porozumiewania się).  13.Konformizm i dewiacje w grupie.      LEKTURY:  Jacek Szmatka „Małe struktury społeczne” 1989 PWN Warszawa.  Piotr Sztompka ”Socjologia”, „analiza społeczeństwa ”część I, rozdział 2-6, cześć II.  Gustaw Le Bon „Psychologia tłumu”  Aronson, Wilson „Psychologia społeczna” (1996), rozdział 9,11.  Jacek Szmatka „Elementy psychologii’ rozdział 3,4,5a.                                                    1  MIKROSOCJOLOGIA 10.10.03    WYKŁAD 1                        MIEJSCE MAŁYCH GRUP W STRUKTURZE ŚWIATA SPOŁECZNEGO      Gdzie leżą małe grupy społeczne?  Istnieje wielopoziomowość świata społecznego:                5.społeczeństwo                  4.duże grupy społeczne                  3.grupy średniego zasięgu  od szczegółu              2.małe grupy społeczne  do ogółu        1.jednostki      Pomiędzy poziomami są wzajemne oddziaływania.  Ad1.Każda jednostka z osobna, psychologia postawy jednostek, talenty, dyspozycje, wiąże się  to z teorią zachowań.  Ad2.Mikrosocjologia, mała socjologia grup np. rodzina, grupa sąsiedzka, grupy rówieśnicze,  grupy zabawowe, małe społeczności lokalne, interakcje face to face, wszyscy się znamy, są to  grupy pierwotne (twórcą tego pojęcia jest Ch. Cooley), teorie mikroanalityczne (mają jakieś 

(…)

… tych poziomów. Istnieje autonomiczna całość jak
makrostruktury, jak małe grupy społeczne. Każdy z tych poziomów jest nieredukowalny do
innych poziomów, jest homogeniczny, jednorodny. Własności mikro nie istnieją w świecie
makro. Są to odrębne poziomy rzeczywistości, układ meerologiczny („nietortowy”). W
socjologii pojawiają się subdyscypliny w łonie poziomów (np. socjologia rodziny, socjologia
wychowania- grupy rówieśnicze, zabawowe).
Małe grupy społeczne leżą między poziomem jednostek, a poziomem dużych grup
społecznych. Pełnią rolę pasa transmisyjnego. Bez nich nic nie może się dziać. Im silniejsze
małe grupy społeczne tym silniejsza makrostruktura.
Arystoteles powiedział że „W rodzinie jak w soczewce, odzwierciedlają się wszystkie
problemy społeczne”.
Małe grupy społeczne stanowią mikrokosmos
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz