Zakresy i działy socjologii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakresy i działy socjologii - strona 1

Fragment notatki:

Zakresy i działy socjologii Można wyróznić 2 dziedziny socjologii :ogólną i szczegółową. Ogólna bada podstawowe zjawiska i procesy społeczne odnoszące się do wszystkich dziedzin życia społecznego.Tradycyjnie w socjologii ogólnej wyróżniane są kierunki : teorie struktur społecznych i teorie zmian społecznych.Teorie struktur społecznych zajmuje się różnymi formami życia zbiorowego ,zbiorami i zbiorowość społecznego oraz cięciami łączącymi te zbiorowości. Są dzielone na teorie małych struktur i wielkich struktur społecznych Teorie zmian społecznych dążą do wyjaśniania źródeł, form, i następstw rozwoju społecznego oraz rozkładu i upadku zbiorowości. DZIAŁY; 1)działy badające instytucje społeczne np. instytucje wychowawcze, polityczne, wymiary sprawiedliwości ,naukowe, gospodarcze, religijne oraz inne rodzaje instytucji występujących w różnych grupach społecznych. 2)Działy badające różne typy zbiorowości ludzkich np. różnego rodzaju małe grupy i kręgi społeczne, zbiorowości terytorialne jak wieś, miasto i inne, kategoria zawodowa, warstwy i klasy społeczne, grupy celowe, zbiorowości tworzące się na podstawie wspólnej kulturze itp. 3)Działy badań nad procesami społecznymi np. procesy migracji i ruchliwości społecznej, procesy dezorganizacji społecznej, procesy i zjawiska cywilizacji z masowego przekazywania treści kulturowych, informacyjnych, konflikty społeczne itd
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz