Wewnętrzna struktura socjologii - wykład 1 semestr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wewnętrzna struktura socjologii - wykład 1 semestr - strona 1 Wewnętrzna struktura socjologii - wykład 1 semestr - strona 2

Fragment notatki:

Wewnętrzna struktura socjologii. Jeżeli socjologię potraktujemy jako specyficzną nauką, to wyróżnimy dwie kategorie: - socjologię ogólną, dział, który próbuje formułować wnioski o charakterze ogólnym, który wykracza poza poszczególne dziedziny życia społecznego, człowiek i społeczeństwo jako takie, próba zidentyfikowania wspólnego mianownika dla różnych społeczeństw, różnych grup i sfer, próba zdefiniowania ogólnych ram, założenie, że można tworzyć ramy interpretacji, niezależnie od społeczeństw, jest bardziej oderwana od bezpośredniej praktyczności, postrzega rzeczywistość bardziej ogólnie, abstrakcyjnie, daje możliwość tworzenia ogólnych teorii działania, to co wspólne w ludzkich zbiorowościach i działaniach;
-socjologie szczegółowe, stosują podejście socjologiczne do analizy ludzkich działań i zbiorowości specyficznych dla poszczególnych sfer życia społecznego, odbywających się w ramach partykularnych aspektów społeczeństwa, są wyodrębnianie na podstawie różnych kryteriów, nie jest to uporządkowane, wyodrębnianie: na zasadzie terytorialnej (np. socjologia miasta, wsi, narodu), poszczególny grupy społeczne i instytucje (np. socjologia rodziny, administracji, szkoły, zakładu karnego, ruchów społecznych, partii politycznych), poszczególne procesy społeczne (np. socjologia migracji, emigracji, wychowania), różne formy aktywności społecznej (np. socjologia przestępczości, pracy, kultury, sportu, polityki), poszczególne wzory zachowań (np. socjologia prawa, kultury w innym znaczeniu niż poprzednio, religii, mody), działy bez wspólnego mianownika, kryteriów, np. socjologia dewiacji, wiedzy, codzienności, czasu wolnego, socjologia socjologii (WTF?!), socjologia bezpieczeństwa. Socjologia ogólna.
Ramy kategoryczne
Siatka kategorialna, dostarcza kategorii opisów, kategorii analitycznych, kategorii służących do interpretacji. Pozwala dostrzec szerszy kontekst kategorii szczegółowych. Z drugiej strony, szczegółowe dają coś ogólnej. Dostarczają danych empirycznych, służących później do tworzenia uogólnień teoretycznych. Teoria nie może być oderwana od empirii. Socjologie szczegółowe wytwarzają i modyfikują pewne metody analiz, czyli mają znaczenie na gruncie metodologii. Wskazują również poszczególne pola zainteresowań, zakreślają je, jak daleko powinno sięgać uogólnienie. Drugi podział, do pewnego stopnia pokrywający się z poprzednim
Socjologia empiryczna zajmuje się przede wszystkim pozyskiwaniem wiedzy i informacji na temat ludzkich zachowań, zjawisk czy procesów społecznych. Pozyskuje to za pomocą odpowiednich metod badawczych. Problemy badawcze aktualne w kontekście bieżącej rzeczywistości społecznej. Bardzo często w powiązaniu z praktyką społeczną. Socjologia teoretyczna zajmuje się tym, żeby te dane z badań empirycznych w pewien sposób uogólniać. Żeby nie dostrzegać tylko bieżących problemów, ale łączyć je w pewne ramy i wyciągnąć z nich coś więcej. Dzięki temu stwarza także ramy dla następnych badań empirycznych.

(…)

… w nią, unikać ocen i wartościowania. Nie powinien się zajmować zjawiskami, które nie są mierzalne, sprawdzalne, bo to nie nauka, tylko metafizyka. Kierunki scjentystyczne z ramach socjologii: behawioryzm, behawioralizm, funkcjonalizm, strukturalizm, marksizm, teoria racjonalnego wybory, teoria wymiany, socjobiologia, psychologia ewolucyjna.
Socjologia humanistyczna. Opiera się na przeciwstawnych założeniach…
… tym działaniom znaczenia, interpretacje, wspólne definicje sytuacji czy wszelkiego rodzaju stany psychiczne jednostek podejmujących te działania. Z tą socjologią wiąże się przeorientowanie metodologii, ze względu na radykalnie inny przedmiot poznania. Należy stosować specyficzne, inne metody poznania. Szczególne znaczenie metody rozumienia. Kierunki w ramach tej socjologii: interakcjonizm symboliczny, fenomenologia, interpretacjonizm, teoria ugruntowana, kulturalizm, teoria krytyczna, perspektywa dramaturgiczna, etnometodologia. Badacz nie izoluje się od rzeczywistości społecznej. Zakłada się, że integralną częścią jest pewne zanurzenie się w pewien system znaczeń. Nie tylko wiedza o społeczeństwie, ale także zmienianie go i ulepszanie. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz