Wstęp do socjologii polityki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do socjologii polityki - strona 1 Wstęp do socjologii polityki - strona 2

Fragment notatki:

1. Teoria a socjologia polityki:
XIX wiek - część badaczy (Marks, Tocqueille) zaczęła uprawiać socjologię polityki. Duży rozwój w latach 30-tych XX wieku. Jest to alternatywa do wyjaśniania zjawisk w opozycji do teorii polityki. Większy nacisk położony jest na badanie struktury społeczeństwa (często odwołuje się do społecznych uwarunkowań zjawisk politycznych, np. stratyfikacji społecznej). L. Coser zdefiniował pojęcie socjologii polityki: pole badawcze socjologii to społeczne uwarunkowania i konsekwencje danego rozkładu władzy w granicach jednego społeczeństwa lub między różnymi społeczeństwami oraz konflikty społeczne i polityczne, które prowadzą do zmian w rozkładzie władzy. Teoria polityki wychodzi od państwa i bada, jak ono wpływa na społeczeństwo. Socjologia polityki odwrotnie - jak społeczeństwo wpływa na państwo. Według Sielskiego - socjologia polityki to dział wiedzy zajmujący się społecznymi uwarunkowaniami sprawowania władzy politycznej. Występują 3 pola badawcze: a) ośrodki decyzyjne - elity, przywódcy i przywództwo (władza jako wpływ wywierany przez rządzących na rządzonych); b) instytucje pośrednie - biurokracja, grupy nacisku, zrzeszenia polityczne, partie, stowarzyszenia, ruchy społeczne; c) grupy społeczne - zagadnienia związane ze stratyfikacją społeczną, podziałem na grupy, postawy polityczne, kultura polityczna, świadomość społeczna.
Teoria - jest to ogólna koncepcja oparta na poznaniu i zrozumieniu istotnych czynników kształtujących pewną sferę rzeczywistości: a) teoria szerokiego zasięgu, np. dialektyczna Marksa; b) teoria średniego zasięgu; c) teoria szczegółowa.
Występują 3 teorie: a) funkcjonalna - bada czynniki, które tworzą harmonię w społeczeństwie; b) konfliktu - postęp jest wynikiem konfliktu, a każdy konflikt tworzy nową rzeczywistość; c) wymiany społecznej - wymiana świadczeń tworzy harmonię w społeczeństwie, także między organizacjami, państwem i jednostką. Turner - najbardziej ogólne i rozpowszechnione teorie socjologiczno-polityczne to: a) funkcjonalna; b) konfliktu; c) wymiany społecznej; d) interakcjonizmu symbolicznego; e) fenomenologiczna.
Każda z nich zawiera zespół fundamentalnych założeń na temat charakteru rzeczywistości społecznej, określenie szans i granic poznania społeczeństwa, dyrektywy metodologiczne.
Zalecenia: a) każda z teorii społecznych jest przydatna o tyle, o ile wyjaśnia rzeczywistość społeczną w całości lub we fragmentach w sposób logiczny i znajduje swoje potwierdzenie w przykładach empirycznych. Żadnej nie należy odrzucać ani przywiązywać się, żeby nie ograniczać perspektywy poznawczej; ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz