Socjologia polityki

note /search

Konflikty społeczne - konflikty polityczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Socjologia polityki
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2429

Socjologia polityki - wykład 3.04.2011 ……………..w której zrzeszenie pełni pierwotne funkcje czyli te, do których zostało powołane, są to funkcje zw z realizacją potrzeb samych członków zrzeszenia. W etapie II obok samych członków zrzesze...

Rola i historia elit politycznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Socjologia polityki
Pobrań: 595
Wyświetleń: 4361

von Boyme – współczesne teorie polityczne, pojęcie klasy politycznej, pojęcie „przeciw-elity” (Lasswell) oraz antydemokratyczne implikacje teorii elit. TEMAT I: ELITY „Elita władzy” Charles Mills Zmiany w amerykańskiej strukturze władzy - w ...

Socjologia życia publicznego - konflikt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Socjologia polityki
Pobrań: 1498
Wyświetleń: 5306

temat 2 Socjologia życia publicznego konflikt społeczny Wnuk-Lipiński str. 243-269 życie publiczne - przestrzeń działania aktorów zbiorowych, którzy występują z roszczeniami roszczenia (oczekiwania) - biorą się z: odmiennych opcji aksjologicznych różne interpretacje świata społ. różne doświadczeni...

Przywództwo polityczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Socjologia polityki
Pobrań: 434
Wyświetleń: 5404

temat 4 elementy przywództwa Hermann Elementy przywództwa str 297-314 Lider typy pstrokaty kobziarz z Hamelin (ten od myszy) wskazuje zwolennikom cele działania i kusi aby podążali za nim jest on nieustannie w centrum uwagi przywództwo skupia się na osobistych cechach lidera kupiec trzeba mieć wra...

Teoria konfliktu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 882
Wyświetleń: 3584

Teoria konfliktu - podejście dialektyczne i funkcjonalne: Karol Marks: występuje teza - antyteza - synteza. Występuje konflikt te...

Biurokracja w ujęciu Maxa Webera

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1442

Biurokracja w ujęciu Maxa Webera: Kwintesencją legalnego panowania jest zarządzanie zasobami ludzkimi i materialnymi przez organizację biurokratyczną. Biurokracja to termin istniejący od XVIII wieku; jest to forma ustrojowa oparta na pracy biur, których funkcjonariusze zamiast realizować interes p...

Definicja wizerunku kandydata i jego wymiary

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 91
Wyświetleń: 924

Definicja wizerunku kandydata i jego wymiary: Ważne jest, by wizerunek odpowiadał cechom kandydata. Syndrom Ottingera - w kampanii telewizyjnej i bezpośredniej nie może być sprzeczności między rzeczywistymi cechami a wykreowanym dla potrzeb kampanii wizerunek. Szuka się kompromisu między rzeczywist...

Demokracja konsocjonalna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1267

Demokracja konsocjonalna: Rządy wielkiej koalicji, przestrzeganie zasad: 1. zgodna większość co służy ochronie interesów mniejszości - kiedy większość godzi w interes mniejszości, to może zgłosić weto; 2.

Dogmatyczność umysłu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Dogmatyczność umysłu - teoria E. Rokeacha: Dogmatyczność jest stopniowalną cechą umysłu. O jej nasileniu wnioskuje się na podstawie 3 wymiarów: 1. Relacji systemu poglądów uznawanych w stosunku do tych, których nie akceptuje - każdy człowiek ma pewne przekonania, które akceptuje jako prawdziwe w s...