Przywództwo polityczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 420
Wyświetleń: 5299
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przywództwo polityczne - strona 1 Przywództwo polityczne - strona 2 Przywództwo polityczne - strona 3

Fragment notatki:

temat 4
elementy przywództwa
Hermann Elementy przywództwa str 297-314
Lider typy
pstrokaty kobziarz z Hamelin (ten od myszy)
wskazuje zwolennikom cele działania i kusi aby podążali za nim
jest on nieustannie w centrum uwagi
przywództwo skupia się na osobistych cechach lidera
kupiec
trzeba mieć wrażliwość na ludzkie potrzeby i gotowość do ich zaspokajania
lider musi reagować na potrzeby i pragnienia mas ale także przekonać je, że jedynie on może im pomóc
ważny wzajemny stosunek między zwolennikami a liderem
teorie przywództwa jako odmiany transakcji i wymiany
marionetka
to zwolennicy manewrują liderem, kreując jego siłę i zwracając go w określonym kierunku
lider jest przedstawicielem swojej grupy, odzwierciedla jej cele i działa w jej imieniu
należy wiedzieć jakie są oczekiwania zwolenników
przywódca jest refleksem swego otoczenia (atrybucjonalistyczne teorie - 3 razy czytałam, żeby dobrze napisać:})
walka na froncie
reakcja na przemiany, które zachodzą w środowisku społ.
musimy poznać kontekst
teorie które kładą nacisk na społeczne uwarunkowanie
ludzie chcą by łączyć te cztery typy wtedy wyjdzie przywódca idealny stąd pojęcia przywództwa jako pojęcia worka
zależność
lider - relacja między liderem a obywatelem - postępowanie lidera
Analiza przywództwa wymaga wzięcia pod uwagę:
osobowości i rodowodu lidera
charakterystyki grup i pojedynczych sympatyków, którym lider przewodzi
natury więzi, łączącej lidera ze zwolennikami
kontekstu, czyli szerszego układu społ., w którym sprawowane jest przywództwo
efektów konkretnych przypadków interakcji
uwarunkowania kontekstowe
bierzemy pod uwagę układ społ.
wyznaczają one granice, w których mogą poruszać się liderzy i ich hordy
na lidera nakładają one ograniczenia i wymagania (reguły podejmowania decyzji, zakres odpowiedzialności, charakter i siła opozycji, dostępne środki działania (np. trzeba szukać consensusu), klimat miejsca i czasu (gwałtownie czy ze spokojem powinni działać), systemy przekonań i norm (np. czy są skłonni uwierzyć we wroga), kontakt ze zwolennikami (bezp./pośr.))
CECHY LIDERA
osobowość lidera:
fundamentalne przekonania polit.
cele i strategie realizacji przekonań
siła przywiązania do przekonań (im bardziej odporne przekonania lidera na wpływy z zewnątrz tym głębiej wpływają na jego działalność - na siłę jak Krzyżacy będzie forsował swoje przekonania)
podział na krzyżowców i pragmatyków
styl działania
ustala formę i tonację przywództwa
współpraca lidera ze zwolennikami (skłonność do współpracy, czy też woli na własną rękę działać; czy stawia na osobiste kontakty)


(…)

… poznają to minie; Kto chce aby tłum go uwielbiał musi trzymać go z dala od siebie;
cechy osobowe lidera i rodzaj programu są problemy psychologiczne (frustracja, obawy, niepokój o przyszłość) program je rozwiązuje, przywódca wskazuje winnego wroga, nie wnika w złożoność problemów i jest charyzma np Hitler; jest to symboliczne rozwiązywanie problemów;
identyfikacja z agresorem psychologiczna zależność, identyfikacja z przywódcą umożliwiają partycypowanie we władzy, jednostka może mieć poczucie bezpieczeństwa i siły;
przekonanie zwolenników, że posiadane przymioty pozwolą na realizację ich celów ten zostaje obdarowany charyzmą , który potrafi w wypowiedziach publicznych wyrazić te cele i proponuje środki do ich osiągnięcia
Post: następuje spotkanie jednostki aspirującej do roli przywódczej i jej potencjalnych…
… działań, polega się tylko na najbliższych współpracownikach i przejmują bezp. kontrolę nad wszelkimi decyzjami (lider radzi sobie ze stresem tak, że unika brania pod uwagę możliwych komplikacji) ale nie zawsze tak się dzieje np. podczas kryzysu kubańskiego jak sobie debatowali to różnie postępowali jedni się mobilizowali a inni demobilizowali a innych całkowicie paraliżował strach jak w życiu
rodowód…
… jest tylko ten, kto efektywnie kształtuje lub przekształca stosunki polit.
wymiary podmiotowości
POZNAWCZA
wykształcenie i uświadomienie własnych potrzeb poznawczych (potrzeby orientacji, wiedzy i zrozumienia zjawisk otaczających) oraz zdolności do ich zaspokojenia
zdolność do zrozumienia własnej sytuacji, warunków działania, w korelacji z wiedzą o mechanizmach życia społ.
warunek: samowiedza (świadomość kim jestem i czego…

sterowanie dryfowaniem; brak dystansu do ideologicznych kreacji dopóki ktoś ich do tego nie zmusi; brak ciągłości i konsekwencji w ich postępowaniu, ewolucja ich zachowań (no jak nic Palikot!); pogmatwanie identyfikacji ideowej;
latarnia jako kierunkowskaz; zajmują się nie wskazywaniem drogi, odkrywaniem nowych idei a naświetlaniem i nagłaśnianiem różnych zjawisk; paradoksem jest społeczne wrażenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz