Przywództwo polityczne a kultura polityczna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przywództwo polityczne a kultura polityczna-opracowanie - strona 1 Przywództwo polityczne a kultura polityczna-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Przywództwo polityczne a kultura polityczna Zachowania i wartości aprobowane przez przywódców politycznych, określanych także mianem „grup decydenckich”, które sprawują władzę polityczną, są zdeterminowane w wieloraki sposób. Chodzi o determinanty historyczne, socjalizacyjne i inkulturacyjne. psychologiczne.
Mówi się, że przywództwo (ang. leadership) może mieć charakter nieformalny i formalny.
Przywódcy mogą odwoływać do „romantycznej koncepcji przywództwa” i w związku z tym eksponowanie magicznych atrybutów (np. przywódca to zbawca narodu, „mesjasz”, swoiste „44”).
Przywołuje się niekiedy paternalistyczną koncepcję przywództwa: ojciec zapewnia bezpieczeństwo (ojciec = przywódca).
Mówi się o psychologicznej koncepcji przywództwa (specyficzne cechy osobowościowe, bądź wyraz kompensacji ?
Istnieje syndrom osobowościowy określanych mianem homo politicus , któremu przypisuje się zdolności bądź ambicje przywódcze. Max Weber wyróżniał zachowania przywódcze odwołujące do tradycji, legalizmu normatywnego oraz charyzmy.
Wyodrębnia się style zachowań gremiów przywódczych , którzy preferują
przywództwo nacisku psychicznego,
przywództwo represyjno-autorytarne( czy nawet despotyczne),
przywództwo oligarchiczne (np. grupa trzymająca władzę),
przywództwo naśladownictwa, przywództwo wzorotwórstwa , kreatywności
przywództwo patronacko-autorytatywny,
przywództwo konsultatywne (nastawione na osiągnięcie consensusu),
przywództwo partycypacyjne ( oparte na współuczestniczeniu).
W związku z tym stawiane są pytania:
czym powinien charakteryzować się przywódca ?
jaka jest funkcja przywódcy ?
jakie systemy odniesień są preferowane przez przywódców ? Jak wpływa na kulturę polityczną kryzys przywództwa ? W jakim zakresie przywództwo polityczne oddziałuje mobilizująco na społeczeństwo ? Można także mównic o takich stylach przywództwa, jak:
- transakcyjne polega na tym, że osoba inicjuje kontakt z innymi osobami w imię aprobaty tego, co jest wartościowe, np. wartościowe może być pozyskanie głosów elektoratu (osoba o aspiracjach przywódczych artykułuje potrzeby elektoratu), dochodzi zatem do transakcji między stronami,
- przywództwa transformacyjne jest rezultatem związku przywódcy i jego zwolenników, którzy wynoszą osobę na wyższy poziom motywacji i moralności (przywódca w konsekwencji staje się niezależną siłą, który przetwarza sytuację motywacyjną swoich zwolenników), przywódca odgrywa główną rolę w realizacji celu,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz