Kultura polityczna

note /search

Marketing polityczny a kultura polityczna-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Kultura polityczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1169

Marketing polityczny a kultura polityczna Stosowanie marketingu politycznego w praktyce może znacząco wpływać na kulturę polityczną, oraz stymulować zjawisko konwersji lub petryfikacji systemu politycznego. Marketing polityczny kreuje...

Podmiotowość polityczna a kultura polityczna-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Kultura polityczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1512

Podmiotowość polityczna a kultura polityczna Przypomnijmy w związku z niniejszym tematem treść wcześniejszego wykładu. Podmiotowość społeczna to świadoma i czynna możliwość kształtowania rzeczywistości w imię własnych potrzeb społecznyc...

Status elit-ich zachowania i wartości

  • Uniwersytet Łódzki
  • Kultura polityczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 931

Status elit - ich zachowania i wartości Należy zastanowić się: czy podmiotowość wyklucza istnienie elit, a z kolei czy elity utrudniają lub wręcz uniemożliwiają podmiotowość ? Nie musi tak być, gdyż autentyczna podmiotowość społeczna i - tym samym polityczna - umożliwia wykreowanie się elit wzorcot...