Lobbing i lobbowanie a styl kultury politycznej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Lobbing i  lobbowanie a styl kultury politycznej-opracowanie - strona 1 Lobbing i  lobbowanie a styl kultury politycznej-opracowanie - strona 2 Lobbing i  lobbowanie a styl kultury politycznej-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Lobbing i lobbowanie a styl kultury politycznej
Angielskie słowo lobby pochodzi od łacińskiego lobium = korytarz , galeria, pasaż, kuluary. Najczęściej przez lobby rozumie się „grupę nacisku”.
W brytyjskiej Izbie Gmin zawsze istniał duży hol wejściowy otwarty dla publiczności, zwany lobby, gdzie posłowie mogli się spotkać z ludźmi nie będącymi parlamentarzystami. Od tego typu pomieszczeń w Izbie Gmin oraz amerykańskiej Izby Reprezentantów pochodzi obecne znaczenie terminu lobby , określające grupę ludzi wywierających wpływ na ustawodawców w celu przeforsowania własnych interesów.
W Wielkiej Brytanii tym przez lobby rozumie się również określoną grupę dziennikarzy, którzy maja wyłączny dostęp do sekretów rządu brytyjskiego.
W Stanach Zjednoczonych pojęcie lobby używano już w XIX wieku , uzyskując konotację pejoratywną , gdyż często dochodziło do kupowania głosów parlamentarzystów.
Lobby - to „grupa nacisku” wywierająca wpływ na ciała ustawodawcze w interesie określonych warstw, grup, instytucji , głównie przez urabianie opinii członków parlamentu w jego kuluarach, niedopuszczanie do uchwalenie określonych ustaw, wysyłanie listów , zamieszczanie w mediach publikacji i głoszeń. Są to osoby lub organizacje reprezentujące własne lub cudze interesy w parlamencie.
Lobby jest ujmowane także jako synonim grupy interesu , czy też „grupy sprawującej władzę”.
Od pewnego czasu używane jest słowo lobbing , czyli podejmowanie przez grupy interesu bądź jednostki prób wpływania na treść decyzji politycznej. Chodzi w związku z tym o wywieranie presji politycznej na trzy władze: ustawodawczą, wykonawcza i sądowniczą. Lobbingiem zajmują się w epoce współczesnej profesjonaliści, zwani lobbystami
Lobbyści są bardziej aktywni, koncentrując się na procesie legislacyjnym i jego uczestnikach. Lobbing jest praktyką urabiania parlamentarzystów przez przedstawicieli grup interesów.
W USA istnieje oficjalny rejestr lobbystów, dla których jest to zajęcie o znamionach profesjonalistycznych. Zawód lobbysty istnieje także w Wielkiej Brytanii, gdzie grupy interesu wynajmują lobbystów w celu przeprowadzenia korzystnych dla siebie rozwiązań legislacyjnych.
Rzeczą charakterystyczną jest opłacanie lobbystów (często z nieznanych źródeł finansowania). Jest to proceder niezgodny z zasadami demokracji, ponieważ wspieranie podmiotów politycznych środkami finansowymi powinno być legalne i znane opinii publicznej. Za prezydentury Andrew Jacksona (1829-1837) ustalił się zwyczaj płacenia profesjonalnemu lobbyści za świadczone usługi. W końcu 1905 r. w stanie Wisconsin przyjęto zasadę (w formie ustawy), iż lobbyści mogą występować tylko przed legislacyjnymi komisjami lub przedstawiać oficjalne publiczne enuncjacje.

(…)

… polityczne, pojmowane egoistycznie lub w kategoriach obywatelskich. Mogą upowszechniać one pewne wzory zachowań politycznych, o charakterze pozytywnym lub negatywnym. Oczywiście ich ocena zależy od punktu widzenia danego podmiotu polityki..
Nader często grupy interesu (nacisku) mogą unikać jawnego prezentowania swoich rzeczywistych dążeń, czy też maskować je, stosując manipulacyjną mistyfikację, lansując…
… zachowań klasy politycznej i pozostałych obywateli. Owe postawy i wzory zachowań politycznych rządzących i rządzonych są bardzo ważnym komponentem kultury politycznej

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz