Formy lobbingu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2835
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy lobbingu-opracowanie - strona 1 Formy lobbingu-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

formy lobbingu
Termin lobbing etymologicznie wywodzi się od łacińskiego słowa lobbium, lobbia oznaczającego galerię, pasaż. Natomiast spopularyzowany został w ramach języka angielskiego, w którym lobby, oznacza poczekalnie, korytarze lub pomieszczenia przylegające do posiedzeń plenarnych parlamentu, w których nieformalnie spotykali się posłowie, politycy, przedstawiciele rządu. Kolebką współczesnego lobbingu są państwa anglosaskie. Jego powstanie związane jest z rozwojem parlamentaryzmu oraz relacjami pomiędzy przedstawicielami władz i środowiskami, pragnącymi uzyskać do nich dostęp. Lobbing jest jednym z środków służących do wywierania wpływu na decyzje polityczne i na kształt ustaw lub rozporządzeń poprzez uczestnictwo w procesie tworzenia, modyfikacji lub uchylania poszczególnych aktów prawnych.
Lobbing w Polsce reguluje Ustawa z 7 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1414) „o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa”. Ustawa weszła w życie 7 marca 2006 roku. Jak podaje już artykuł 1: „Ustawa określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli zawodowej działalności lobbingowej oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową”. Lobbingiem wedle słów, ustawy, jest każde działanie „prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa”.
Rodzaje lobbingu:
Stopień jawności działania
Lobbing oficjalny - polega na działaniu jawnym, grupy lobbujące oficjalnie zabiegają o poparcie dla swoich interesów. Lobbing partyzancki (piracki”, „szeptany”) - odbywa się w sposób zakamuflowany, potajemny i wiąże się z tworzeniem protekcyjnych grup wpływu i wykorzystaniem niedozwolonych prawnie metod działania.
Cele działania Lobbing konstruktywny - zmierza on do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu mechanizmów życia gospodarczo-społecznego (np. ochrona interesów konsumenta, troska o środowisko naturalne, akcje edukacyjne).
Lobbing roszczeniowy - realizowany jest najczęściej przez związki zawodowe, branżowe związki nacisku, pracowników dużych zakładów przemysłowych czy producentów rolnych i dotyczy wprowadzenia różnego rodzaju przywilejów, ulg, podwyżek płac, zwolnień celnych.
Lobbing negatywny - jego celem jest niedopuszczenie do zmian poprawiających funkcjonowanie systemu prawnego czy administracyjnego.
Sposób działania
Lobbing bezpośredni - działania o charakterze lobbingowym prowadzone są samodzielnie przez grupy interesu.
Lobbing pośredni - poszczególne grupy wpływu wykorzystują dla swoich celów inne grupy, instytucje, organizacje i opinię publiczną.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz