Działalność lobbingowa w Polsce-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działalność lobbingowa w Polsce-opracowanie - strona 1 Działalność lobbingowa w Polsce-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Kto w Polsce uprawia działalność lobbingową
duże przedsiębiorstwa i instytucje polityce i grupy interesów powiązane z władzą polityczną
branżowe grupy interesów ekonomicznych
związki, organizacje i stowarzyszenia gospodarcze (Konfederacja Pracodawców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Business Center Club, Polska Rada Biznesu)
związki zawodowe
organizacje i stowarzyszenia społeczne lokalne władze samorządowe
Wprowadzenie w Polsce zasad demokracji wywołało konieczność wytworzenia się sposobów form wpływania na instytucje sprawujące władzę zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnokrajowym. Narzędziem, który pozwala realizować te cele w sposób zorganizowany i zgodny z prawem, jest lobbing. Instytucja ta w Polsce dopiero się kształtuje, dlatego lobbing jest wciąż kojarzony - niesłusznie - z praktykami korupcyjnymi. Zadaniem lobbingu jest dostarczenie odpowiednich informacji decydentowi zaangażowanemu w opracowanie ustaw lub przepisów wychowawczych. Oferowane przez lobbystów informacje i pomysły mogą mieć różne cele. Często jest to przekonanie decydentów w sejmie i rządzie o istnieniu danego problemu oraz konieczności uznania go za zagadnienie priorytetowe. Innym razem celem działań będzie przekonanie o konieczności rozważenia wszystkich argumentów przemawiających za przyjęciem lub odrzuceniem danego rozwiązania, zaproponowanie nowych lub też krytyka starych metod rozwiązywania istniejących problemów. Prowadzenie skutecznego lobbingu jest umiejętnością cenną. Wymaga posiadania wyczerpującej wiedzy merytorycznej na temat reprezentowanych zagadnień, znajomości procesów decyzyjnych i procesów wdrażania reform oraz opanowania skutecznych technik orzecznictwa na korzyść czyichś interesów. Podział podmiotów prowadzących działalność lobbystyczną
lobbyści
prowadzący lobbing we własnym imieniu
działający na zlecenie
— różne grupy interesów (przedsiębiorcy i ich stowarzyszenia, związki zawodowe, partie polityczne, organizacje branżowe, ruchy ekologiczne, organizacje konsumenckie)
— rząd i jego agendy
— mass media i znani dziennikarze
— kręgi opiniotwórcze i liderzy opinii publicznej — profesjonalne agencje lobbystyczne
— niektóre agencje public relations — niezależni lobbyści (zwykle czołowi politycy i wybitni parlamentarzyści po zakończeniu swojej działalności politycznej)
Rodzaje lobbingu:
Stopień jawności działania: oficjalny, partyzancki
Cele działania: konstruktywny, roszczeniowy, negatywny
Sposób działania: bezpośredni, pośredni


(…)

… utrzymywaniu stosunków z grupami docelowymi m.in. politycy (także lokalni), partie polityczne, przedstawiciele rządu oraz osoby piastujące funkcje w tzw. urzędach centralnych - czyli praktycznie cała administracja rządowa i samorządowa. W zależności do kogo są kierowane konkretne działania, mówi się o parliament relations, governmental relations lub local (self-governmental) relations
Parliament relations
To utrzymywanie kontaktów z członkami parlamentu, czyli z posłami i senatorami. W ramach parliament relations mieści się także utrzymywanie kontaktów z osobami wchodzącymi w skład kancelarii oraz biur, które obsługują parlament. Niewątpliwie jednak główną grupą docelową są parlamentarzyści - to przede wszystkim oni podejmują inicjatywy ustawodawcze i zasiadają w komisjach sejmowych, w których powstają ustawy…
…, którzy mogą mieć znacznie dla określonych interesów danej organizacji.
Self-government (local) relations
W ramach local relations ważne są spotkania z decydentami na szczeblu wojewódzkim, powiatowym, a przede wszystkim gminnym. Zalicza się tutaj kontakty: z marszałkami i radnymi sejmików wojewódzkich, członkami zarządu województwa, starostami i radnymi powiatowymi, członkami zarządu powiatu, wreszcie z prezydentami miast, burmistrzami, wójtami oraz radnymi miast i gmin. Nie należy też zapominać o pielęgnacji kontaktów z osobami wchodzącymi w skład całej administracji samorządowej. Zresztą wszystko zależy od potrzeb danej organizacji. Samorządy (szczególnie gminne) mogą prowadzić aktywną politykę. Warto, więc znać plany projektów władz samorządowych i starać się przeciwdziałać niekorzystnym rozwiązaniom.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz