Europejski kodeks dobrej administracji- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 875
Wyświetleń: 2212
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejski kodeks dobrej administracji- opracowanie - strona 1 Europejski kodeks dobrej administracji- opracowanie - strona 2 Europejski kodeks dobrej administracji- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

EUROPEJSKI KODEKS DOBREJ ADMINISTRACJI
nie ma charakteru kompleksowej regulacji
w formie zaleceń
standardy w stosunku urzędnik - petent
petent ma prawo bezpośrednio powołać się na treść EKDA
ma stanowić fundament rzetelnego i sprawiedliwego funkcjonowania administracji
zasady podstawowe
praworządności
niedyskryminowania
współmierności
obiektywności
działania konsekwentnego i zgodnego z oczekiwaniami
art. 4- zasada praworządności
art. 5 zasada niedyskryminowania
urzędnik zapewni, że nie dojdzie do dyskryminacji (efekt, rezultat, a nie staranne działanie)
równe traktowanie
obiektywne przesłanki
różnica a dyskryminacja
traktowanie różnicy jako agresywnej, przed którą należy się obronić i w konsekwencji prowadzi to do dyskryminacji
art. 6 - zasada współmierności
urzędnik zapewni, że działania będą współmierne do obranego celu
urzędnik w szczególności będzie unikać ograniczania praw albo nakładania obciążeń, jeśli byłyby one niewspółmierne do celu działań
wyważenie interesu osób prywatnych i ogólnego interesu publ.
art. 7- zakaz nadużywania uprawnień
z wszelkich uprawnień urzędnik może korzystać wyłącznie dla osiągnięcia celu, dla którego te uprawnienia zostały powierzone
urzędnik odstąpi od korzystania z swoich uprawnień, dla osiągnięcia celów, dla których jest brak podstawy prawnej albo nie mogą być uzasadnione interesem publ.
art. 8- zasada bezstronności i niezależności
urzędnik działa bezstronnie i niezależnie, powstrzymuje się od wszelkich orbitalnych działań, które mogą mieć negatywne skutki dla pojedynczych osób
urzędnik powstrzymuje się od wszelkich form faworyzowania
na postępowanie urzędnika nie będzie miało wpływu:
interes osobisty, rodzinny, narodowy
presja polityczna
inters finansowy urzędnika lub bliskiego członka rodziny
KPA
wyłączenie pracownika
wyłączenie organu
pogłębianie zaufania obywateli do urzędu
ordynacja podatkowa art. 131, 132
kodeks etyki służby cywilnej
art. 9 - zasada obiektywności
urzędnik uwzględni wszystkie czynniki i przypisze im odpowiednie znaczenie
art. 10 - zgodne z prawem oczekiwanie oraz konsekwentne działanie i doradztwo
obowiązek uzasadniania na piśmie odstąpienia od wcześniejszych praktyk

(…)


właściwy termin
możliwość odwołania się do sądu
art. 20 przekazanie podjętej decyzji
natychmiast po jej podjęciu
powstrzymanie się od powiadomienia innych adresatów dopóki zainteresowana osoba nie zostanie powiadomiona o tej decyzji
uzupełnić Lobbing- grupa nacisku- legalna forma partycypacji ( doradztwo fachowe, wpływanie na decyzje) społecznej w politycznym procesie decyzyjnym
Ustawa o lobbingu weszła…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz