Marketing polityczny a kultura polityczna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing polityczny a kultura polityczna-opracowanie - strona 1 Marketing polityczny a kultura polityczna-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Marketing polityczny a kultura polityczna
Stosowanie marketingu politycznego w praktyce może znacząco wpływać na kulturę polityczną, oraz stymulować zjawisko konwersji lub petryfikacji systemu politycznego. Marketing polityczny kreuje w określony sposób zachowania i postawy polityczne wskutek oddziaływania na wyborców. Może on determinować zmiany postaw politycznych, odczuć i informacji. Można mówić o określonych skutkach marketingu politycznego: mianowicie o większym ukierunkowaniu działań politycznych na wyborcę oraz rozszerzaniu się poziomu wiedzy o mechanizmach życia politycznego wśród wyborców.
Zmieniające się technologie w zakresie kampanii wyborczych pozwalają na szczególny kontakt polityka a wyborcami.
Wpływ marketingu politycznego jest widoczny w programach politycznych, promocji polityków, ich zachowaniach, metod prowadzenia kampanii wyborczych. Za skutki można uznać: wzrost personalizacji władzy politycznej,
zmianę w funkcjonowaniu partii politycznych, zwłaszcza jeśli chodzi o zachowania ich gremiów przywódczych,
ewolucja postaw społecznych, w tym pojawienie się nowych motywacji uczestnictwa w życiu politycznym.
stymuluję kultury politycznej, o konsekwencjach pozytywnych bądź negatywnych
Marketing polityczny może przyczynić się do wprowadzenie przejrzystych reguł gry wyborczej, które mogą być odpowiedzią na cynizm elektoratu lub jego dezorientację.
Kwestia wpływu marketingu politycznego na demokratyczną kulturę polityczną nie jest jednoznaczna, bowiem jest to niejako „kij o dwu kocach” ! Stąd też występuje znaczna krytyka dotycząca marketingu politycznego, który powoduje depersonalizację kultury politycznej.
Reklama polityczna może stanowić promocję fałszywych wizerunków, albo źródło pozytywnych informacji.
Niewątpliwie marketing polityczny to specyficzna koncepcja postępowania (zachowania) politycznego, zwłaszcza co się tyczy rywalizacji politycznej między podmiotami politycznymi. Potrzebne jest stałe podnoszenie wiedzy na temat istoty i konsekwencji marketingu politycznego w społeczeństwie. Społeczeństwo powinno zdawać sobie sprawę, iż może być manipulowane politycznie wskutek zabiegów z zakresu marketingu politycznego. Stawiane jest nierzadko pytanie: czy marketing polityczny polega na manipulacji politycznej?
Spotkać można opinie, że marketing politycznych polityczny może przyczyniać się do nihilizmu aksjologicznego w sferze polityki oraz negatywnych relacji między moralności a polityką
Następstwem stosowania marketingu politycznego jest zwiększenie dostępności informacji przez wyborców i upowszechnienie zakresu komunikowania publicznego, co rozszerza wiedzę polityczną wyborców. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz