Marketing polityczny - opracowanie zagadnień

Nasza ocena:

5
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2289
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing polityczny - opracowanie zagadnień  - strona 1 Marketing polityczny - opracowanie zagadnień  - strona 2 Marketing polityczny - opracowanie zagadnień  - strona 3

Fragment notatki:

1. Model marketingu politycznego wg B. I. Newmana : wprowadza wyraźne rozróżnienie pomiędzy procesem kampanii marketingowej a procesem kampanii politycznej. Kampania marketingowa pomaga kandydatowi przejść przez cztery etapy kampanii politycznej: od przedwstępnej fazy kształtowania własnego miejsca kandydata w polityce, do jego ukształtowanego już wizerunku politycznego w fazie powszechnych wyborów
proces kampanii marketingowej stanowi fundament prezentowanego modelu, ponieważ zawiera w sobie wszelkie narzędzia marketingowe potrzebne do przeprowadzenia kandydata przez poszczególne etapy kampanii politycznej segmentacja rynku - polega na podziale wyborców na mniejsze grupy w celu efektywnego dotarcia do nich z właściwą informacją wyborczą; w podziale rynku wyborczego ważne są nie tylko cechy demograficzne, ale także ich potrzeby, postawy, zainteresowania i przekonania, które wchodzą w zakres tzw. Segmentacji psychograficznej i odgrywają ważną rolę w podziale rynku na segmenty po zidentyfikowaniu segmentów wyborczych w każdym z nich należy określić pozycję kandydata w wieloetapowym procesie pozycjonowania. Polega on na oszacowaniu silnych i słabych stron kandydata oraz jego konkurentów. Kluczowymi elementami pozycjonowania są:
wykreowanie wizerunku kandydata podkreślającego jego określone cechy osobowościowe
klarowne wypracowanie i przedstawienie stanowiska wobec problematyki gospodarczej i społecznej kraju polityczny marketing mix - to wdrażanie marketingowej strategii taki sposób, aby umiejscowić kandydata w umysłach wyborców, czyli umożliwić mu zajęcie pozycji zgodnej z planem. W tym celu należy zastosować procedurę składającą się z 4 komponentów ( 4P ):
produkt - który odnosi się do platformy kampanii. To platforma kształtuje się przez cały czas trwania kampanii politycznej i jest określona przez takie czynniki jak: sam kandydat, ludzie tworząc sztab wyborczy, partia. Po ukształtowaniu się platformy kampanii tworzone są 2 kluczowe kanały przepływu informacji, stanowiące następne komponenty kampanijnego marketingu mix, za pośrednictwem których kandydat reklamuje siebie i swoją platformę kampanii przekazywanie informacji od kandydata do pracowników jego sztabu wyborczego - odpowiada to dystrybucji produktu w marketingu gospodarczym do pośredników, którzy rozprowadzają produkt do odbiorców docelowych
przekazywanie informacji od kandydata i pracowników jego sztabu wyborczego do wyborców - proces tego przekazu dokonuje się poprzez media oraz bezpośrednie kontakty z elektoratem i materiały promocyjne (plakaty, ulotki)
marketingowe badania opinii publicznej - które są prowadzone przez cały czas trwania kampanii
środowisko, w którym przebiegają kampania marketingowa i polityczna, składa się z 3 podstawowych grup czynników:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz