Komunikowanie polityczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 616
Wyświetleń: 4732
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikowanie polityczne - strona 1 Komunikowanie polityczne - strona 2 Komunikowanie polityczne - strona 3

Fragment notatki:

Poruszono w nich m.in. następujące zagadnienia: znaczenie komunikacji dla funkcjonowania systemu politycznego, typologia ośrodków decyzyjnych, fazy procesu decyzyjnego, klasyfikacja decyzji politycznych, typy implementacji politycznej. A także: definicja komunikacji społecznej, pentada Laswella, definicja komunikowania politycznego, szkoły/podejścia badawcze dotyczące komunikacji społecznej, poziomy procesu komunikowania. W opracowaniu znalazły się również takie tematy jak: model Ralpha Negrine`a, podejście systemowe Jaya Blumera i Michaela Gurevitcha oraz trójelementowa koncepcja Braiana McNaira.


(…)

… partii politycznych
Współcześnie bardzo mocny nacisk na znaczenie wyborów dla funkcjonowania partii politycznych; niektóre definicje wręcz sprowadzają pojęcie partii dom poziomu organizacji uczestniczącej w wyborach; udział w nich jako podstawowa funkcja partii, której niejako "pochodnymi” są rządzenie i wpływ na politykę państwa. Zgodnie z modną teorią racjonalnego wyboru partie dążą do realizacji…
… przekaz informacji, ale proces symboliczny, w wyniku którego kształtuje się kultura - główni przedstawiciele: Robert Ezra Park, Ernst Burges.
Amerykański pragmatyzm społeczny → John Dewey - pionier badań nad komunikowaniem, nacisk na aspekt społeczny 3 założenia/ równania: 1) społeczeństwo istnieje dzięki procesowi transmisji informacji (społeczeństwo = transmisja); 2) transmisja odbywa się w ramach procesu komunikowania, który obejmuje czyny, myśli i uczucia przekazywane od wśród członków społeczeństwa (transmisja = komunikowanie); 3) bez komunikowania idei społeczeństwo nie może funkcjonować (komunikowanie = społeczeństwo). → Harald Laswell - linearny model komunikowania (pentada); nacisk na rolę mediów
Kurt Lewin twórca typologicznego modelu komunikowania, w którym określił proces komunikowania…
…, co w konsekwencji powoduje uzależnienie obywateli od informacji medialnej. Sprzyja to rozwojowi nowej wyższej (?) formie komunikowania politycznego jaką jest demokracja medialna /komunikacyjna. Demokracja elektroniczna i społeczeństwo sieciowe
Wykład 5
Społeczeństwo obywatelskie w ujęciu komunikacyjnym Jürgena Habermasa → sfera publiczna, jako ta w której dominującą kategorią jest opinia publiczna, będąca - w odróżnieniu od opinii społecznej - efektem wspólnych działań: dyskusji, wymiany poglądów i dążenia ich uczestników do wypracowania wspólnej konkluzji. Wg Habermasa przed XVIII wiekiem europejska kultura była zdominowana przez kulturę "reprezentacyjną", od XVIII w. pojawia się nowa jakość - sfera publiczna - jako przestrzeń dyskusji krytycznej, otwartej dla każdego, gdzie jednostki tworzą sferę "publicznego…
…. W zależności od przedmiotu transakcji na rynku politycznym wyborców można podzielić na cztery główne kategorie:
a) nabywców ugrupowań politycznych,
b) nabywców kandydatów (partyjnych i niezależnych),
c) nabywców programów wyborczych,
d) usługobiorców reprezentacji politycznej.
Problem mediatyzacji; mandat wolny i imperatywny. Wykład 8
Nawiązując do podziału na komunikowanie jedno- i dwukierunkowe wyróżnia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz