Socjologia polityki - strona 2

note /search

Drugie społeczeństwo - antymonie społeczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Drugie społeczeństwo” - antymonie społeczne: Lata 80-te to zjawisko drugiego społeczeństwa w kulturze i gospodarce. Była to dobra szkoła ekonomicznej przedsiębiorczości, ale stabilizowała stary system i przedłużała jego życie. To ucieczka poza system w gospodarce i kulturze. M. Marody wyodrębniła 7...

Dysfunkcje strukturalne biurokracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 112
Wyświetleń: 910

Dysfunkcje strukturalne biurokracji: Ujęcie Crosiera i Mertona - krytyka Webera. Biurokracja nie realizuje w pełni celów, do których została stworzona. Dysfunkcjonalność - niezdolność do ulepszania działalności na podstawie popełnionych błędów. Dy...

Dzisiejsze elity polityczne w Europie Wschodniej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Dzisiejsze elity polityczne w Europie Wschodniej: Przejście z systemu totalitarnego do demokracji - w drodze porozumienia elit. Przekształcenia elit w państwie postkomunistycznym: 1. Wymiana elity rządzącej (całkowita zmiana składu) 2. Reprodukcja wewnątrzgeneracyjna prosta - żadne zmiany, elita ...

Funkcjonalna interpretacja teorii elit

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Funkcjonalna interpretacja teorii elit: Jest to konsensus między zasadami elementarnymi a istnieniem elity. Etatyści - zwolennicy poglądu o niezbywalności elit i ich sprawczej roli. Manheim (typy elit): polityczne; organizatorskie; intelektualne; artystyczne; moralne; religijne. Kryteria dostępu d...

Koncepcja F. Fukuyamy (koniec historii) i S.P. Huntingtona (zderzenie ...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1512

Koncepcja F. Fukuyamy - koniec historii i S. P. Huntingtona - zderzenie cywilizacji: W 1992 roku Fukuyama wydał książkę „Koniec historii” - napisał, że upadek ZSRR i upadek systemu sowieckiego to koniec historii. Wygrał system demokratyczny, nastąpi jego panowanie; śmierć systemów totalitarnych otw...

Koncepcja klasy politycznej Giddensa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Koncepcja klasy politycznej Giddensa: Występują 3 elementy struktury społecznej: 1. Elita 2. Struktura pośrednia: a) Warstwa rekrutacyjna b) Warstwa administracyjna 3. Non-elite (masy) Podział elit politycznych według kryterium funkcji w procesie decyzyjnym: 1. Artykulacyjne - określenie pot...

Konfliktowa interpretacja teorii elit

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

Konfliktowa interpretacja teorii elit: Opiera się na twierdzeniu o przeciwnych interesach elity i reszty społeczeństwa oraz niemożności kontrolowania elit przez masy. Konflikt występuje na płaszczyźnie materialnej i aksjologicznej. Weber - cechy, które konstytuują podziały społeczne, decydują, czy...

Marketing medialny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 70
Wyświetleń: 826

Marketing medialny: Marketing medialny najszybciej rozpowszechnił się w USA. Amerykanizacja procesów wyborczych polega na: a) uzyskaniu dominacji roli przez środki przekazu telewizyjnego, b) personalizacji polityki, c) większej roli wizerunków medialnych w stosunku do klasycznej prezentacji progra...

Modele socjalizacji politycznej R.D. Hessa i J.V. Torney

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1148

Modele socjalizacji politycznej R. D. Hessa i J. V. Torney: Naukowcy ci zbadali, od kiedy dzieci rozumieją, co to rząd, kto rządzi, itd. Model akumulacji - zakłada się, że realizacja ról politycznych wiąże się z wiedzą i aktywnośc...

Teoria czterech graczy i modernizacyjna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

Omów teorię czterech graczy i modernizacyjną: Teorię 4 graczy stworzył E. Stepan. Jest to przejście z systemu niedemokratycznego do demokratycznego, ma charakter pokojowy i może zaistnieć, jeżeli: 1. W elicie władzy musi istnieć wyraźny podz...