Koncepcja klasy politycznej Giddensa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcja klasy politycznej Giddensa - strona 1 Koncepcja klasy politycznej Giddensa - strona 2 Koncepcja klasy politycznej Giddensa - strona 3

Fragment notatki:

Koncepcja klasy politycznej Giddensa:
Występują 3 elementy struktury społecznej:
1. Elita
2. Struktura pośrednia:
a) Warstwa rekrutacyjna
b) Warstwa administracyjna
3. Non-elite (masy)
Podział elit politycznych według kryterium funkcji w procesie decyzyjnym:
1. Artykulacyjne - określenie potrzeb społecznych i ich operacjonalizacji w postaci celów politycznych.
2. Wpływu - osoby wyróżnione przez struktury władzy, ale wywierające wpływ na podejmowanie decyzji, np. w przemyśle.
3. Decyzyjne - osoby zajmujące się podejmowaniem decyzji strategicznych.
13. Procesualna koncepcja władzy - podejście K. Galbrighta:
Instrumenty wywierania wpływu przez władzę na poddanych:
1. Autorytet
2. Dobra materialne
3. Organizacja
Strategie wywierania wpływu:
1. Stosowanie sankcji negatywnych (źródło - autorytet)
2. Stosowanie sankcji pozytywnych (źródło - dobra materialne)
3. Wpływ przez nieświadome podporządkowanie (źródło - za pośrednictwem organizacji)
Typy władzy:
1. Zasłużona - uzyskuje posłuszeństwo dla swoich decyzji, bo może zastosować sankcje negatywne.
2. Kompensacyjna - narzuca wolę stosując sankcje pozytywne.
3. Uwarunkowana - ma charakter subiektywny, posłuszeństwo decyzjom wynika z przekonania o słuszności podporządkowania się tym decyzjom, a sam fakt istnienia relacji władczych nie jest uświadomiony.
Galbright - władza uwarunkowana jest typem władzy występującej powszechnie na świecie, bierze się z tradycji. Przekonanie o słuszności podporządkowania się decyzjom władczym jest podstawą funkcjonowania systemu demokratycznego. Władza poprzez organizację - państwo wydaje normy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz