Konfliktowa interpretacja teorii elit

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konfliktowa interpretacja teorii elit - strona 1 Konfliktowa interpretacja teorii elit - strona 2

Fragment notatki:

Konfliktowa interpretacja teorii elit:
Opiera się na twierdzeniu o przeciwnych interesach elity i reszty społeczeństwa oraz niemożności kontrolowania elit przez masy. Konflikt występuje na płaszczyźnie materialnej i aksjologicznej.
Weber - cechy, które konstytuują podziały społeczne, decydują, czy mamy władzę: a) godność, b) szacunek, c) prestiż, d) poważanie.
Mniejszość ma przewagę - lepsza komunikacja, organizacja, może utrzymać w sekrecie wiedzę.
3 metody sukcesji władzy charyzmatycznej: a) ustanowienie nowego przywódcy w oparciu o prezentowane przez niego kwalifikacje charyzmatyczne; b) desygnowanie następcy przez przywódcę; c) desygnowanie przez uczniów i zwolenników.
Michels - historia elit to rywalizacja, stare-nowe elity; nieustanna walka; mniejszość panująca zastępowana przez inną - nieuchronna tendencja rozwoju społeczeństwa; w łonie mas pojawiają się zorganizowane mniejszości, amalogacja nowych przywódców - wchłonięci przez klasę polityczną; elity są trwałym i niezbędnym czynnikiem rozwoju i powstawania demokracji; przywódca ma poparcie mas. Instytucja przywództwa rodzi się w wyniku nieskrępowanego procesu cywilizacji elit.
Burnham - kapitalizm wchodzi w fazę schyłkową, dominacja kapitalizmu jest zastępowana warstwą menadżerów. Podstawa to rozproszenie własności środków produkcji (spółki akcyjne - rewolucja menadżerów - oddzielenie własności od kontroli). Nowa elita władz - menadżer obsadza swoimi.
Mills - klasa panująca jest elitą władzy, hierarchiczne instytucje stanowią ośrodek władzy. Współczesne elity skupiają się wokół instytucji ekonomicznych, politycznych i wojskowych, na ich szczytach jest kumulacja prestiżu i władzy - między nimi następuje wymiana kadr.
Elita polityczna - to warstwa społeczna na szczycie hierarchii społeczeństwa. Członkowie podobnego pochodzenia społecznego, łączą ich więzi towarzyskie, zawodowe, rodzinne, a przede wszystkim wspólne interesy, podobne wykształcenie, przebieg kariery; występuje poczucie przynależności do elity.
Elita jest wewnętrznie ustrukturyzowana - wewnętrzny trzon (ze szczytów; przechodzenie z jednej instytucji do drugiej); zewnętrzny trzon - osoby, które bierze się w rachubę przy decyzji); środek ( ci, którzy przygotowują koncepcje - doradcy, eksperci).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz