Władza w ujęciu socjologii organizacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1820
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Władza w ujęciu socjologii organizacji - strona 1 Władza w ujęciu socjologii organizacji - strona 2 Władza w ujęciu socjologii organizacji - strona 3

Fragment notatki:


    Jak się wyzwolić spod władzy innego (innych)?  - zwiększać zasób własnych dóbr  niezależność  - poszukiwać  innych źródeł  potrzebnych dóbr czy usług  - uczyć się rezygnacji z dóbr, za które nie można zapłacić inaczej, jak tylko zniewoleniem (np. umowy  śmieciowe)  - zwiększać siłę nacisku na partnera, aż do zdobycia przemocą potrzebnych dóbr  przykład: wyjście z nałogu jako uniezależnienie się od władzy dealera narkotyków    Strony władzy  - Kto może być stroną w relacji władzy? Grupy społeczne i jednostki.   - władza może być (asymetryczną) relacją między zbiorowościami: grupami, klasami, kategoriami  społecznymi  Przykłady:  władza kapitalistów nad robotnikami, dla ideologów i badaczy kwestii kobiecej: dominacja mężczyzn  nad kobietami, przewaga większości etnicznej nad mniejszością.    Pierre Bourdieu:  - istnieją elity dysponujące kapitałem edukacyjnym i kulturowym, zdolne realizować swoje interesy  dzięki przemocy symbolicznej wobec innych grup.   - przemoc symboliczna = możliwość  narzucania innym grupom kategorii postrzegania świata  właściwych grupie własnej , konieczność obracania się w sferze kodów właściwych elicie  - grupy podporządkowane elitom z biegiem czasu zostają „wydziedziczone” z ich własnej tradycji,  ocenianej jako „gorsza” czy „niegodna”.  UWAGA:  we wszystkich tych przypadkach, w których władza jest relacją między  grupami  – mówimy o  dominacji  (klasowej, etnicznej, kulturowej)   Jednak..  - władza pojawia się także w relacjach między jednostkami  - punkt widzenia M. Webera:  władza – szansa, że jedna osoba wymusi swoją wolę mimo oporu  drugiej osoby  (narzucenie własnej woli innej osobie)  - relacje władzy między jednostkami mogą przybierać dwie postaci:  a) władza realizuje się w kontaktach  między osobami  – konkretna wizja władzy  b) władza manifestuje się  między pozycjami społecznymi , które zajmują jednostki – abstrakcyjna wizja  władzy  Przykłady władzy jako relacji między osobami:  władza ojca/matki nad dzieckiem, władza chuligana nad spokojnym obywatelem (przemoc strachu),  władza jako przemoc fizyczna (napastnik – ofiara), szef udzielający reprymendy pracownikowi  We wszystkich tych przypadkach, w których wpływ osobisty realizuje się z przyzwoleniem i akceptacją  drugiej osoby – mówimy o  autorytecie  (władza=autorytet).  - bardziej abstrakcyjnym obszarem przejawiania się stosunków władzy „jednostka-jednostka” są  relacje między pozycjami społecznymi  - relacje władzy są w tym przypadku zakodowane w strukturze organizacyjnej, w ustroju grupy czy  instytucji (zakresy uprawnień) 

(…)

… mitologie o swojej naturalnej wyższości, która
zwykle była akceptowana przez podległych tej władzy w warunkach normalnych lub stabilnych, lecz
ta sama władza stawała się przedmiotem nienawiści wtedy, gdy jakiś głęboki kryzys stawiał pod
znakiem zapytania skuteczność przyjętego systemu społecznego
Weber stwierdził istnienie tylko trzech zasad uzasadnienia władzy:
a) zasady legalnej
Władza legalna ma miejsce…
…”, musi być w jakiś sposób legitymizowana, tzn. uzasadniona
- nigdy nie jest tak, by władza 9obojętnie jakiego rodzaju) mogła odbywać się bez pewnego minimum
uznania ze strony podporządkowanych, bez minimum ich przyzwolenia na sprawowanie władzy
- wszyscy władcy znani z historii tworzyli więc jakieś mitologie o swojej naturalnej wyższości, która
zwykle była akceptowana przez podległych tej władzy w warunkach normalnych lub stabilnych…
…, rektora uniwersytetu, dowódcy okręgu wojskowego,
komendanta policji itp. We wszystkich tych przypadkach władza trwa tak długo, jak długo jednostki
zajmują wymienione pozycje.
Władza w organizacjach jest dwojako ograniczona:
a) podmiotowo (do niektórych ludzi, do podwładnych)
b) przedmiotowo (do niektórych spraw, zawodowych, służbowych)
 Legitymizacja władzy
Zarówno autorytet osobisty, jak i obecność…
…” ze względu na ich własną charyzmę i
osobiste oddanie
- zakres czynności owych urzędników zależy od woli władcy – nie ma żadnych stałych reguł, nie jest
istotna tradycja;
Osobliwość władzy charyzmatycznej:
- konsekwentne (czyste) przywództwo charyzmatyczne odrzuca wszelkie prawa czy tradycje lecz
wyznawcy lub uczniowie pragną zachować wizerunek i cechy przywódcy po jego odejściu
- inicjują oni proces…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz