Weber "Trzy czyste typy prawomocnego panowania"

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2499
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Weber Weber

Fragment notatki:

Max Weber „ Trzy czyste typy prawomocnego panowania ” 10 marca Weber Max (1864-1920), brat A. Webera , niemiecki historyk, ekonomista, socjolog, religioznawca, metodolog humanistyki. Profesor uniwersytetów w Berlinie (1893), Fryburgu Bryzgowijskim (1894-1897), Heildelbergu (1897-1904), Monachium (1919-1920). Członek Verein für Sozialpolitik (od 1889). Jeden z założycieli Evangelisch-Soziale Verein (1890). Interesował się wpływem religii na życie społeczne, zwłaszcza udziałem etyki protestanckiej w rozwoju tzw. "ducha kapitalizmu". Badał aspekty gospodarcze etyki wielkich wyznań: konfucjanizmu , taoizmu , hinduizmu , buddyzmu , judaizmu .
panowanie - prawdopodobieństwo, że określony rozkaz zostanie wykonany może opierać się na różnych motywacjach posłuszeństwa
interes - racjonalne, mające na względzie cele, rozważenie strat i zysków słuchającego
zwyczaj - ślepy nawyk postępowania, do którego wdrożyło nas życie
osobiste oddanie rządzącemu
te motywacje są często niewystarczające - dążący zmierzają do utworzenia podstaw prawnych, mających podkreślić prawomocność ich rządów
panowanie legalne na mocy ustanowienia
władza biurokratyczna
urząd -- członkowie, obywatele (zasady)
przeświadczenie, że można tworzyć swobodnie dowolne prawa i zmieniać je za pomocą formalnie poprawnego ustawodawstwa
organa zarządzania - wybieralny bądź mianowany zespół zarządzający
posłuszeństwo obowiązuje wobec jasno określonej zasady prawa
postępowanie sine ira et studio - nieuleganie wpływom żadnych względów osobistych czy stanów uczuciowych, wyzbycie się zachowań arbitralnych i nieoczekiwanych, a w szczególności wyzbycie się „względów dla osób”
przykłady władzy legalnej
nowoczesne przedsiębiorstwa kapitalistyczne
partie i organizacje polityczne
biurokracja jako technicznie najczystsza forma panowania legalnego, w okresie powstawania nowego państwa rozwój biurokracji przyczynił się do uznawania panowania legalnego
panowanie tradycyjne na mocy wiary w świętość istniejących od dawna porządków i potęgi panujących
władza patriarchalna jako typ najczystszy władzy tradycyjnej
pan -- poddany (służba)
rozpoznawanie pewnych norm i zasad jako elementów tradycji i norm „obowiązujących od zawsze”
władzę dzierżą ludzie skoligaceni z władcą
zakres kompetencji regulują czynniki niejasne - ogólne pojęcie o słuszności i sprawiedliwości
rodzaje władzy tradycyjnej
patriarchalna struktura zarządzania - jedni ludzie podporządkowani bezpośrednio innym
władza opiera się na bezpośrednim zarządzaniu ludźmi
stanowa struktura władzy - słudzy nie podlegają nikomu bezpośrednio, lecz ich byt determinuje przynależność do danej klasy i zajmowanie określonej pozycji społeczno-materialnej


(…)

… zarządzającego, zespołu uczniów lub zwolenników, w zespół legalny lub stanowy drogą zawłaszczenia praw władzy
przekształcenie się sensu samej charyzmy w treści ideologiczne
działania na rzecz wyłonienia charyzmatycznego przywódcy
poszukiwanie oznak kwalifikacji charyzmatycznych
odwoływanie się do wyroczni, losu lub innych technik desygnowania
desygnowanie osób posiadających cechy charyzmatyczne, czego dokonują
sam nosiciel charyzmy (wskazanie następcy)
uczniowie lub zwolennicy posiadający kwalifikacje charyzmatyczne pod warunkiem, że dołącza się do tego uznanie wspólnoty religijnej lub militarnej
wierzący w „charyzmę dziedziczną” w myśl przekonania, że kwalifikacje charyzmatyczne ma się we krwi
rytualna reifikacja charyzmy - wiara, że jest ona pewną wartości magiczną, którą można przekazać
przekształcenie zasady…
… bezpośrednio innym
władza opiera się na bezpośrednim zarządzaniu ludźmi
stanowa struktura władzy - słudzy nie podlegają nikomu bezpośrednio, lecz ich byt determinuje przynależność do danej klasy i zajmowanie określonej pozycji społeczno-materialnej
władza opiera się na bardziej lub mniej trwałym zawłaszczeniu władzy administracyjnej
panowanie charyzmatyczne na mocy uczuciowego oddania osobie pana oraz uznania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz