Socjologia organizacji

note /search

Władza w ujęciu socjologii organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Socjologia organizacji
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1897

    Jak się wyzwolić spod władzy innego (innych)?  - zwiększać zasób własnych dóbr  niezależność  - poszukiwać  innych źródeł  potrzebnych dóbr czy usług  - uczyć się rezygnacji z dóbr, za które nie można zapłacić inaczej, jak tylko zniewoleniem (np. umowy  śmieciowe)  - zwiększać siłę nacisku n...

Kultura organizacyjna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Socjologia organizacji
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2366

Kultura organizacyjna.  1.  Przyczyny zainteresowania kulturą organizacyjną.   Praktyka:  - Globalizacja i kontakt kulturowy  - Casus Japonii – inny kapitalizm?   Japońskie firmy powstawały w obszarach wiejskich. Ze względów kulturowych ciężko było przekonać  rolników do pracy w fabrykach, przy f...

Pojęcie organizacji. Typy organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Socjologia organizacji
Pobrań: 973
Wyświetleń: 3675

Pojęcie organizacji. Typy organizacji.     1.Poziomy życia społecznego  3 przestrzenie w społeczeństwie:  a)  mikrospołeczna  – wszyscy w niej tkwimy. Obejmuje takie zbiorowości jak: rodzina, przyjaciele,  kręgi towarzyskie, grupa znajomych z firmy. Obejmuje bezpośrednie relacje międzyludzkie, ma...

Źródła władzy w organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Socjologia organizacji
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1442

Źródła władzy w organizacji.  1.  Formalne możliwości działania.   - Charakterystyczna podstawa władzy w systemach legitymizowanych przez prawo (biurokracja w  sensie weberowskim)  Możliwości te są:  - przypisane do stanowiska, nie do osoby  - definiowane w kategoriach praw i obowiązków  - równoz...

Metafora organiczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Socjologia organizacji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2555

1.  Metafora organiczna.   - organizacja nie jest maszyną  - tworzą ją i składają się na nią ludzie  - organizacja = organizm  - jest całością  - „żyje”  - składa się z elementów o różnej budowie i przeznaczeniu;  - ma „potrzeby”  - przyrównywanie organizacji do organizmu odsłania nowe jej właści...

Socjologia organizacji - wykłady, dr Sławomir Pilipiec

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Socjologia organizacji
Pobrań: 2422
Wyświetleń: 8568

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI dr Sławomir Pilipiec WYKŁD 1 Socjologia - nauka zajmująca się społeczeństwem. Socjeta - wspólnota Logos - nauka Przedmiotem badań socjologii są cztery teorie: teoria zmiany społecznej teoria struktury społecznej teoria zachowania społecznego jednostki teoria zachowania społ...

Egzamin - postępowania sądowo-administracyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia organizacji
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1967

ZAGADNIENIA NA EGAZMIN Z POSTĘPOWANIA SADOWADMINISTRACYJNEGO POJĘCIE, ŹRÓDŁA, CHARAKTER PRAWNY I RODZAJE ZASAD OGÓLNYCH POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ ZASAD OGÓLNYCH POSTEPOWANIA SĄDOWADMINISTRACYJNEGO (ELEMENTY WSPÓLNE) Charakter prawny, pojęcie Rozdział drugi

Pytania socjologia organizacji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia organizacji
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2688

EGZAMIN Z SOCJOLOGII ORGANIZACJI - ZAGADNIENIA I . ISTOTA I SPOŁECZNE ZNACZENIE ORGANIZACJI. POJ Ę CIE ORGANIZACJI. Współczesne społeczeństwo bardziej niż kiedykolwiek jest społeczeństwem organizacyjnym . Organizacje: • otaczają nas ze wszystkich stron • rodzimy się w nich i na ogół umieramy w n...

Socjologia organizacji - Wykład 2 (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Socjologia organizacji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 931

WY 2 MODEL BIELSKIEGO Pods. Celów i wartości podsystem psycho-społeczny | Pods. Zarządzania | Pods. Technicznypods. strukturowy Otoczenie: - bliższe - dostawcy, odbiorcy, konkurenci, regulatorzy [Organizacja ma na nie wpływ] - dalsze - ekonomiczne, technologiczne, przyrodnicze, międzynarodowe ...

Wykład 3- integracje społeczne (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Socjologia organizacji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 889

WY 3 Przyczyny integracji społecznych: -potrzeby relacji społecznych - realizacja określonych celów ze względów [ideologinczych, religijnych, pragmatycznych] Grupa społeczna - dwie lub więcej osób przebywające w tym samym miejscu i czasie. - wspólny cel, lub podmiot działania - wchodzą ze sobą ...