Metafora organiczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2555
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metafora organiczna - strona 1 Metafora organiczna - strona 2 Metafora organiczna - strona 3

Fragment notatki:


1.  Metafora organiczna.   - organizacja nie jest maszyną  - tworzą ją i składają się na nią ludzie  - organizacja = organizm  - jest całością  - „żyje”  - składa się z elementów o różnej budowie i przeznaczeniu;  - ma „potrzeby”  - przyrównywanie organizacji do organizmu odsłania nowe jej właściwości  - pozwala na identyfikację innych zasad i reguł zarządzania  - wymaga, by zarządzanie troszczyło się o potrzeby organizacji jako całości     Jakie potrzeby?  - rozwoju  - bezpieczeństwa  - stabilności polityki i jej źródeł  - stabilności linii władzy i komunikacji (struktur)  - stabilność relacji nieformalnych (więzi społecznych)   Zarządzanie organizacją w myśl metafory organicznej polegać musi na identyfikowaniu potrzeb    2.  System i jego odmiany  - organizm = kategoria ograniczająca wyobraźnię, zbyt konkretna, odsyłająca (nachalnie) do biologii  - organizm = system  - system = całość złożona z wzajemnie powiązanych elementów  - system = kategoria  OGÓLNA , ogromnie wiele obiektów rzeczywistych można jej przyporządkować  (organizmy biologiczne, grupy społeczne, przedsiębiorstwa, instytucje)  - zachowuje wszystkie pożytki pojęcia organizm,  lecz wykazuje znacznie szerszą „pojemność”    Odmiany systemów  -  systemy zamknięte : izolowane, autarkiczne, nie prowadzące wymiany z otoczeniem (np. plemiona  pierwotne, osady odległe od innych, gospodarka komunistyczna)  -  systemy otwarte : uzależnione od wymiany z otoczeniem, prowadzące wymianę (przedsiębiorstwa  w gospodarce konkurencyjnej, uniwersytety, szpitale, państwa, gospodarki narodowe w dobie  globalizacji)   Systemy otwarte istnieją, ponieważ istnieje otoczenie.   -  otoczenie : zespół warunków, w których tkwi przedsiębiorstwo (ostatecznie – otoczeniem zawsze  jest  społeczeństwo , a nie jakieś segmenty ekonomiczne, polityczne, techniczne czy kulturowe,  lokalne czy „globalne”)       Odmiany otoczenia  -  otoczenie stabilne (predyktywne):  zmiany powolne, praktycznie niedostrzegalne, niepowiązane ze  sobą; możliwe choć nie zawsze potrzebne dostosowanie „post factum”  -  otoczenie dynamiczne (niepredyktywne):  zmiany w krótkich odcinkach czasy, różnorodne,  powiązane ze sobą w sposób trudny do zidentyfikowania, dostosowanie konieczne i równocześnie  bardzo trudne    Elementy systemu    Z jakich elementów zbudowane jest współczesne przedsiębiorstwo?   -  podsystem strategicznej kontroli : ustalanie długofalowych celów i monitorowanie otoczenia  -  podsystem operacyjny (technologiczny) : przetwarzanie „wejść” w „wyjścia”, definicje ról, zadań  (zakresy czynności), reguły produkcji (zapewnia tzw. transformację systemową) 

(…)

… wywiera wpływ na funkcjonowanie elementów niż
odwrotnie;

Analiza systemowa
Aby opisać system, należy:
- zidentyfikować elementy
- wskazać cechy elementów
- wskazać relacje między elementami
- wskazać relacje miedzy elementami i całością
- wskazać cechy całości (przysługujące całemu systemowi)
zdania podkreślone  ISTOTA analizy systemowej!
Odmiany systemowej analizy organizacji:
- opis parametryczny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz