socjologia organizacji - wykłady, dr Sławomir Pilipiec

Nasza ocena:

5
Pobrań: 721
Wyświetleń: 6265
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
socjologia organizacji - wykłady, dr Sławomir Pilipiec - strona 1 socjologia organizacji - wykłady, dr Sławomir Pilipiec - strona 2 socjologia organizacji - wykłady, dr Sławomir Pilipiec - strona 3

Fragment notatki:

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI dr Sławomir Pilipiec WYKŁD 1 Socjologia - nauka zajmująca się społeczeństwem.
Socjeta - wspólnota Logos - nauka
Przedmiotem badań socjologii są cztery teorie:
teoria zmiany społecznej
teoria struktury społecznej
teoria zachowania społecznego jednostki
teoria zachowania społecznego grupy
Socjologia ogólna - to ta która dostarcza metody badawcze, analizuje pojęcia, metody badawcze od strony naukowej.
Socjologia szczegółowa - różnego rodzaju badanie. To ta która bada poszczególne dziedziny :
socjologia administracji
socjologia pracy
socjologia wsi i nauk wiejskich
socjologia prawa
socjologia morska
socjologia medycyny
socjologia ekonomi Społeczeństwo
Proste zbiory ludzkie Złożone zbiory ludzkie
1. zbiorowiska społeczne - terytorialne mieszkańcy 1. grupa społeczna
2. kategorie społeczne - demograficzne, płeć starsi 2. rodzina (więzy rodzinne, młodsi, wiek, zawodowa, wykształcenie, zawód 3. zbiory o wspólnej kulturze naród dochody grupa etniczna 3. typ osobowości - aktywni, bierni 4. zbiór ludzi o podobnym zacho - waniu (tłum, publiczność). RELACJE SPOŁECZNE
Jednostka społeczeństwo
Społeczeństwo
kontekst
człowiek
Grupa
społeczna
system
struktura
kultura
rodzina
Mąż Ojciec
Syn
żona
rodzina
Org. rodziny
Pokrewieństwo
powinowactwo
Etos
Zbiór norm
nauka
Nauczyciel
Uczeń
student
uczelnia
System Szkolnictwa
wyższego
hierarchia
Regulamin studiów
Zwyczaj praca
Pracownik
pracodawca
Grupa pracowników
Firma System wolnorynkowy
Organizacja pracy
Prawo pracy, regulamin pracy, etos pracy
religia
Wierny
Ksiądz Kościół
Parafia Organizacja kościoła hierarchie
Dekalog prawo kanoniczne
polityka
obywatel
Państwo Organizacja państwowa
Hierarchia władzy
Kultura polityczna normy prawne prawo wyborcze
Społeczeństwo → ustrój polityczny


(…)

… w fazie pozytywnej
Społeczeństwa:
preindustrialne (przedprzemysłowe, rolnicze, o strukturze prawnej nierównej, dominuje kultura grup społecznych)
industrialne (społeczeństwo przemysłowe)
postindustrialne (postęp technologiczny, rynek usług, środki komunikacji, rozwój nauki, postęp cywilizacyjny)
Państwo - najważniejsza i najwyższa forma społecznościowa.
Forma państwa:
budowa organów władzy zwierzchniej (republika, monarchia - dziedzictwo tradycje, dyktatura - przemoc siła)
reżim polityczny, środki, metody sprawowania władzy (demokracja, autorytarny - zamyka się, kary finansowe - Białoruś. Totalitarny - przeciwnika się zabija).
ustrój administracyjny, terytorialny (państwo unitarne, państwo federalne związkowe- Niemcy, Rosja, USA, państwo konfederacyjne np. UE).
Polska jest republiką. Reżim polityczny Polski to demokracja. Polska jest państwem unitarnym - jednolitym.
Sposoby zmian społecznych.
sposób ewolucyjny (stopniowa zmiana, bezkrwawa, transformacja ustrojowa gospodarcza społeczna - Wielka Brytania).
sposób rewolucyjny (zmiana gwałtowna, krwawa, burzy się stary porządek a nowy buduje się od początki - Rosja, Polska, Francja).
Ewolucja ≠ rewolucja
Elita - opozycja kontreilta
Masy zmiana systemu…
… w poczuciu własnej wyższości)
AUTORYTET jakiś szacunek, może polegać na społecznym uznaniu - wtedy mówimy, że ktoś albo coś ma prestiż; albo na pewnej obawie - wtedy mówimy, że ktoś ma respekt.
Badania nad autorytetami:
- dot. osób nieżyjących np. Jan Paweł II
- dot. osób żyjących np. politycznie - Władysław Bartoszewski
- badania nad zawodem
ORGANIZACJA nauka zajmująca się organizacjami; można ją rozumieć w kilku znaczeniach:
koncepcja Tadeusza Kotarbińskiego - w znaczeniu rezultatowym organizacja jest pewną całością będącą rezultatem jakichś zdarzeń bądź działań; całość, która jest wewnętrznie uporządkowana, w ramach której są elementy tworzące tą całość powiązaną ze sobą.
- w znaczeniu czynnościowym taki proces, który prowadzi do stanu zorganizowania.
Koncepcja Jana Siemianowskiego: Organizacja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz