Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydz humanistyczny, socjologia, stacjonarne, egzamin wstępny, SUM, zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4718
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydz humanistyczny, socjologia, stacjonarne, egzamin wstępny, SUM, zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:Zestaw zagadnień egzaminacyjnych składa się z 55 przykładowych pozycji. Pytania zostały zaktualizowane na rok akademicki 2011/2012.

Niniejsze pytania egzaminacyjne na studia II stopnia są obowiązkowym zestawem zagadnień na egzamin wstępny na stacjonarne studia uzupełniające magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydział Humanistyczny.

Pytania obowiązujące w czasie egzaminu na studia II stopnia
Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie
Rok akademicki 2011/2012
Kierunek: socjologia
Zagadnienia
Przedmiot zainteresowań badawczych socjologii; definicje socjologii; funkcje i znaczenie socjologii w życiu społecznym i dyskursie naukowym. Więź społeczna - definicje, rodzaje.
Grupa społeczna - definicje, rodzaje, podstawowe elementy niezbędne do jej powstania i istnienia.
Funkcje rodziny jako małej grupy społecznej i instytucji; współczesne przemiany jej dotyczące.
Pojęcie organizacji społecznej.
Współczesne typy zróżnicowania społecznego (kognitariat, digitariat, digital gap).
Socjologiczne definicje kultury; najważniejsze zmiany kulturowe we współczesnym społeczeństwie (kultura popularna, rola środków masowej komunikacji i telekomunikacji współcześnie, nowe media).
Czynniki społeczne tworzące osobowość społeczną (kulturowy ideał osobowości, role społeczne, jaźń subiektywna, jaźń odzwierciedlona, kontrola społeczna).
Proces socjalizacji - definicja, rodzaje. Charakterystyka społeczeństwa przemysłowego i poprzemysłowego.
Macdonaldyzacja - cechy charakterystyczne. Pozytywizm i socjologia w systemie Augusta Comte'a (metoda pozytywna, klasyfikacja nauk, statyka i dynamika, prawo trzech stadiów). Teoretyczne założenia ewolucjonizmu w naukach społecznych. System socjologii Herberta Spencera (społeczeństwo jako organizm, typologia społeczeństw). Teoria organizacji społecznej (instytucji) w koncepcji Herberta Spencera. Materializm historyczny Karola Marksa (wizja człowieka społecznego, alienacja, ideologia).
Klasa społeczna, struktura klasowa i teoria państwa w myśli Karola Marksa; marksowska koncepcja rozwoju społecznego i rewolucji (teoria formacji społeczno-ekonomicznych). Socjologizm Emila Durkheima (społeczeństwo jako rzeczywistość sui generis, fakty społeczne i zasady ich badania, morfologia społeczna). Formy integracji społeczeństwa w socjologii Emila Durkheima (teoria religii, solidarność mechaniczna i organiczna); samobójstwo jako fakt społeczny w koncepcji Emila Durkheima (pojęcie anomii). Psychologistyczna teoria społeczeństwa i działań ludzkich Vilfreda Pareta (działania logiczne i pozalogiczne, pojęcie rezyduów i derywacji). Teoria krążenia elit w koncepcji Vilfreda Pareta. Przełom antypozytywistyczny w naukach społecznych; pojęcie socjologii humanistycznej (antynaturalizm, interakcjonizm, postulat „rozumienia”). Koncepcja socjologii „formalnej” Georga Simmla (pojęcie społeczeństwa, treść i forma społeczna, ilustracje „typów społecznych”).
Konflikt społeczny i jego funkcje w koncepcji Georga Simmla. Socjologia rozumiejąca Maxa Webera (pojęcie działań społecznych i ich podział, postulat „rozumienia”, typy idealne).

(…)

….
Krytyczna teoria społeczeństwa - charakterystyka.
Socjologie utylitarystyczne - charakterystyka.
Behawioryzm wymiany w ujęciu George'a C. Homansa i strukturalizmu wymiany w ujęciu Petera M. Blaua.
Konfliktowa teoria wymiany Randalla Collinsa.
Teorie racjonalnego wyboru Michaela Hechtera i Jamesa Colemana.
Podejście neoinstytucjonalne w naukach społecznych.
Socjobiologia i psychologia ewolucyjna…
…, pojęcie umysłu, społeczna koncepcja jaźni, społeczeństwo). Socjologia humanistyczną Floriana Znanieckiego (fakty przyrodnicze i kulturowe, współczynnik humanistyczny). Główne orientacje teoretyczno-metodologiczne w socjologii.
Podejście jakościowe w badaniach socjologicznych. Podejście ilościowe w badaniach socjologicznych. Problematyka badań reprezentatywnych. Podstawowe metody zbierania i opracowywania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz