Historia myśli socjologicznej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 3325
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia myśli socjologicznej - omówienie  - strona 1 Historia myśli socjologicznej - omówienie  - strona 2 Historia myśli socjologicznej - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Jerzy Szacki „Historia myśli socjologicznej”
NIEMIECKIE PROJEKTY SOCJOLOGII HUMANISTYCZNEJ
Fundamenty położyli Ferdynand Tonnies, Georg Simmel i Max Weber, choć nie tworzyli jednolitej
szkoły socjologicznej.
Pojęcie socjologii humanistycznej (rozumiejącej, interpretatywnej, teorii czynności społecznych)
Jest to duża i wewnętrznie zróżnicowana grupa teorii, które jednakże posiadają wspólne cechy:
- antynaturalizm – odrzuca pogląd, że rzeczywistość społeczna jest częścią przyrody lub że może i
powinna być badana w taki sam sposób. Odrzuca obiektywizm pomijający podmiotowość badacza i
badanych.
- interakcjonizm – skupia się na interakcji społecznej. Odrzuca pogląd, że społeczeństwo to organizm
lub system. Ani społeczeństwo, ani jednostka nie są czymś „gotowym”, lecz „stają się”.
- podmiotowy charakter interakcji społecznych – niezbędna jest choćby zalążkowa świadomość
jednostek w oddziaływaniach społecznych, które interesują socjologa. Ważna jest sfera znaczeń.
- postulat „rozumienia” - socjolog musi zachowania rozumieć, interpretować, szukać znaczenia, które
badani przypisują danym zachowaniom, jak je postrzegają i definiują.
- wiedza społeczna jako samowiedza – wiedza ta zwiększa raczej mądrość niż techniczną sprawność.
FERDINAND TONNIES
Odegrał ważną rolę w kształtowaniu się socjologii niemieckiej. Niemało przemawia za traktowaniem
go jako kontynuatora socjologii pozytywistycznej.
Autor m.in. „Wspólnoty i stowarzyszenia” (1887)
Koncepcja socjologii:
- skupienie się na faktach wzajemnego uznania
- przeciwstawienie wspólnoty i stowarzyszenia – dwóch typów więzi społecznej
- nie może istnieć społeczeństwo bez woli tworzących je jednostek
- z zewnątrz możemy obserwować życie ludzi, ale rozumieć możemy je od wewnątrz
GEOGR SIMMEL
Obok Tonniesa, twórca socjologii formalnej. Charakteryzował go brak systemu jako światopogląd.
Był daleki od jakiegokolwiek dogmatyzmu.
Koncepcja socjologii:
- rozumiał socjologie niezwykle wąsko
- rzeczywistość jest niezwykle zmienna i kalejdoskopowa
- społeczeństwo to suma form stosunków miedzy jednostkami, to proces wzajemnego oddziaływania
między jednostkami
- centralne jest pojęcie interakcji opartej na wymianie
- twórca podwalin pod mikrosocjologię
- pojęcie formy społecznej (niezbyt jasno zdefiniowane przez samego autora)
MAX WEBER
Twórca słownictwa wzoru myślenia teoretycznego używanego we współczesnej socjologii. Autor
książek m.in.: „Etyka protestanckiej a duch kapitalizmu”, „Gospodarka a społeczeństwo. Zarys
socjologii rozumiejącej”.
Odrzucił tezę o totalnej przeciwstawności humanistyki i przyrodoznawstwa czy to ze względu na
przedmiot badań czy na metodę.
Koncepcja socjologii:
- zadaniem socjologa jest badanie rzeczywistości kulturowej
- wizja świata społeczeństwa jako chaosu
- socjologia musi wystrzegać się sądu wartościującego, ale nie może rezygnować z odniesienia do
wartości.
- pojęcie typów idealnych, które są utopijne i przemijające
- pojęcie działania – nie każde zachowanie nim jest, a tylko to ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz