Niemieckie projekty socjologii humanistycznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 665
Wyświetleń: 3241
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niemieckie projekty socjologii humanistycznej - strona 1 Niemieckie projekty socjologii humanistycznej - strona 2 Niemieckie projekty socjologii humanistycznej - strona 3

Fragment notatki:


Niemieckie projekty socjologii humanistycznej. 1) Pojęcie socjologii humanistycznej. - fundamenty pod socjologię humanistyczną zostały w Niemczech podłożone przez Tonnisa, Simmla i Webera.
- socjologia humanistyczna/”rozumiejąca” są jedynie ogólnymi nazwami wielu różnych koncepcji, jakie wyrosły z krytyki socjologii pozytywistycznej.
- narodziny socjologii humanistycznej były bardziej częścią, niż następstwem „rewolucji naukowej”
- socjologia humanistyczna była również nazywana rozumiejącą albo interpretatywną.
- stopniowe przekształcanie dyrektywy postrzegania świata z perspektywy żyjących w nim jednostek, jednostek tezę, że jest on przez te jednostki konstruowany i nie ma niezależnej od nich egzystencji. Antynaturalizm: - socjologia humanistyczna jest we wszystkich odmianach programowo antynaturalistyczna.
- zwracała się również przeciwko obiektywizmowi. Interakcjonizm: - socjologia humanistyczna jest jednocześnie interakcjonistyczną- nauką o interakcji społecznej.
- nie jest ona przy tym ani realizmem ani nominalizmem socjologicznym. Podmiotowy charakter interakcji społecznych: - socjologia humanistyczna interesuje się nie wszelkimi wzajemnymi oddziaływaniami jednostek, jakie mają miejsce w życiu społecznym, a jedynie tymi, którym towarzyszy przynajmniej zalążkowa świadomość. Postulat rozumienia: - właściwym zadaniem socjologii są nie zachowania się ludzi jako takie, ale znaczenia, jakie ci z nimi wiążą. Wiedza społeczna jako samowiedza: - wiedza pomagająca uzyskać orientację w zmieniającym się świecie, zwiększająca raczej mądrość, niż techniczną sprawność.
2) „Eklektyczna synteza” Tonniesa. - był on twórcą pierwszego wielkiego systemu socjologii niemieckiej.
- Durkheim nazwał jego koncepcję „eklektyczną syntezą”, gdyż nie da się jej przypisać do żadnej określonej szkoły czy kierunku. Źródła socjologii Tonnisa: - źródła jego myśli socjologicznej były zróżnicowane: filozofia Hobbesa, Nietschego, Schopenhauera, dzieło Marksa. - bardzo wcześnie sformułował on własną teorię społeczną. Koncepcja socjologii: - możliwe wg niego są trzy poglądy na życie społeczne: biologiczny, psychologiczny i socjologiczny. - odpowiadają im trzy odrębne dyscypliny: antropologia, psychologia społeczna i socjologia. - przeciwstawienie wspólnoty (Gemeinschaft) i stowarzyszenia (Geselschaft). - strony stosunku społecznego są podmiotami świadomymi, które nie tylko jakoś doświadczają istniejący między nimi związek, lecz również świadomie go afirmują.

(…)

….
- pojęcia wspólnoty i stowarzyszenia przeobraziły się z czasem w swoiste typy idealne.
- Tonnies jest uznawany za założyciela szkoły formalnej w socjologii.
- najważniejszym zadaniem teoretycznej socjologii jest konceptualizacja stosunków społecznych (tylko mysl może je rozpoznać).
3) Socjologiczny impresjonizm Simmla.
- jest on uznawany za drugiego, obok Tonniesa, twórcę socjologii formalnej.
Brak systemu…
… empiryczna nikogo nie może pouczać o tym co powinien, powinien jedynie o tym, co może i czego chce.
- nauki społeczne zajmują się ludzkimi sądami wartościującymi, ale same ich nie wydają.
- wszelkie poznanie rzeczywistości kulturowej jest poznaniem ze specyficznie wyodrębnionych punktów widzenia.
Typy idealne:
- są one dla Webera najważniejszym narzędziem realizacji celów poznawczych nauk społecznych.
- podkreślał on przede wszystkim, że jego pojęcie typu idealnego nie ma charakteru cennego i nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek doskonałością, oprócz czysto „logicznej” (idealny= nierealny/pomyślany).
- typu idealnego nie odkrywa się w empirycznej rzeczywistości- tworzy się go, aby tę rzeczywistość badać i rozumieć.
- typ idealny pokazuje, jaka rzeczywistość mogłaby być, ale nie jaka…
… socjologię jako naukę, która dzięki interpretacji dąży do zrozumienia działania społecznego.
- nie stosował pojęcia „społeczeństwo”
- był programowym i konsekwentnym indywidualistą metodologicznym.
- działanie społeczne jako zorientowane na innych ludzi (atomizm).
- jednostka jest wg Webera pozbawiona wszelkich cech dla socjologii istotnych tak długo, jak długo traktuje się ją poza kulturowo- historycznym…
… prestiżu.
- pojęcie partii natomiast oznacza zróżnicowanie pod względem udziału we władzy politycznej i wpływ na polityczne działania innych jednostek.
- trzy wymiary struktury społecznej u Webera: ekonomiczny, kulturowy i polityczny.
Tu jeszcze wpływ webera na socjologię
5) Socjologia fenomenologiczna.
- twórcą fenomenologii był Husserl.
- nie przejawiał on żadnego zainteresowania socjologią jako taką…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz