Wiedza przedsocjologiczna - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 3801
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wiedza przedsocjologiczna - ćwiczenia - strona 1 Wiedza przedsocjologiczna - ćwiczenia - strona 2 Wiedza przedsocjologiczna - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

SOCJOLOGIA - ĆWICZENIA
27.02.2013
ROZDZIAŁ I
PRZEDSOCJOLOGICZNA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Ojciec socjologii - Comte; w I połowie narodziła się jako dyscyplina naukowa
Człowiek od zarania dziejów żyje w gromadzie więc zbieranie i gromadzenie wiedzy musi być znacznie starsze
Oddzielenie porządku ludzkiego od porządku natury (filozofia)
Już Platon i Arystoteles mówili o życiu zbiorowym
W XIX wieku zaczął się zmieniać sposób myślenia o ludzkich zjawiskach (zmiany Europa Zachodnia)
WIEDZA PRZEDSOCJOLOGICZNA:
REFLEKSJA TEORETYCZNA
WIEDZA POTOCZNA
REFLEKSJA TEORETYCZNA:
Przez wiele stuleci część socjologii
Trzy cechy różniły ją od wiedzy społecznej:
Normatywny i finalistyczny punkt widzenia (jak być powinno a nie jak jest)
Przesiąknięcie woluntaryzmem (wiara we wszechmoc władcy, który może w sposób dowolny ukształtować formę państwa i społeczeństwa); (rzeczywistość składa się z niespodzianek, bo ludzie są obdarzeni wolną wolą, mogą robić co chcą)
Koncentracja uwagi na państwie i władzy
WIEDZA POTOCZNA I WIEDZA NAUKOWA:
Człowiek wie jak jest skonstruowany, jak radzić sobie z problemami, jak przetrwać
Musi jednak też korzystać z wiedzy pochodzącej z doświadczenia innych Potoczną wiedzę nabywamy spontanicznie (od dzieciństwa kontaktując się z innymi ludźmi)
Tak jest, ponieważ człowiek kieruje się nie tylko rozumem ale też rozumem (dlatego wiedza potoczna rzadko jest neutralna; mówi, że to jest złe, a to jest dobre)
Potoczna wiedza jest przeniknięta stereotypami (charakter upraszczający, sztywność, odporność na zmiany, zabarwienie emocjonalne)
Trzy cechy wyróżniające naukowe podejście do zjawisk społecznych:
Naukę cechuje niezadowolenie się samym opisem, ale zmierzanie do wyjaśnienia przy wykorzystaniu istniejących teorii
Po drugie, uczonych obowiązuje przestrzeganie reguł postępowania badawczego
Po trzecie, wyróżnikiem nauki jest neutralność i powstrzymywanie się od wartościowania
HISTORYCZNE WARUNKI NARODZIN SOCJOLOGII JAKO DYSCYPLINY NAUKOWEJ
Musiały zostać przezwyciężone ograniczenia wiedzy potocznej, aby socjologia powstała jako dyscyplina naukowa
Był wynik długiego procesu (przemiany społeczne w Europie Zachodniej)
Poszerzyły się granice znanego świata przez wyprawy handlowe do innych krajów (poznawanie innych ludów
Pojawienie się pojęcia rozwoju


(…)

… - pierwsza książka koniec XIX wieku; najwolniej w Anglii - po II wojnie światowej; w Polsce - lata 20. XX wieku
Socjologia zdobywała miejsce w życiu naukowym ponad I wiek.
SOCJOLOGIA JAKO JEDNA Z NAUK SPOŁECZNYCH:
Rdzeń nauk społecznych
Historia - najdłuższy rodowód (występuje np. socjologia historyczna)
Antropologia kulturowa i społeczna
Psychologia
Ekonomia
Nauki polityczne
Granice między Socjologią a innymi naukami społecznymi są zamazane, a jeśli dają się dostrzec, to w każdym kraju inaczej
Od końca 40. lat XX wieku zaczęły tworzyć się interdyscyplinarne programy badawcze, kierunki studiów (biochemia, biofizyka)
WEWNĘTRZNE ZRÓŻNICOWANIE SOCJOLOGII:
Jest wielowymiarowo zróżnicowana
Dwie koncepcje nauki o procesach i zjawiskach zachodzących w zbiorowościach ludzkich
Socjologia scjentystyczna…
… i zła
SOCJOLOGIA HUMANISTYCZNA:
Świat społeczny nie jest gotowy i dany, tylko jest nieustannie tworzony
Występują tu celowe działania i interpretacje zachowań innych
Utrwalone wzory działań
Podważa pojęcie obiektywnych praw rządzących życiem społecznym na podobieństwo praw rządzących w świecie przyrody
Regularności w życiu społecznym to rezultat norm, reguł i wzorów wytworzonych przez ludzi w toku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz