Przedmiot socjologii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1953
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot socjologii - strona 1 Przedmiot socjologii - strona 2

Fragment notatki:


1. Przedmiot socjologii
 sucha wiedza, nic to nie da, nuda…
 nauka o społeczeństwie
 społeczeństwo[A. Giddens] - zbiór lub system zinstytucjonalizowanych (społecznie reprodukowanych) sposobów postępowania
 zjawiska i procesy tworzenia się różnych form zbiorowości ludzkich
 struktury zbiorowości społecznych (np. stosunek władzy)
 zjawiska i procesy wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie (proces socjalizacji, mechanizmy konformistyczne)
 siły skupiające i odpychające ludzi od siebie (interakcje społeczne, więzi społeczne)
 zmiany i przekształcenia zachodzące w społeczeństwie (np. wpływ zmian technologicznych na tożsamość
2. Socjologia bada…  instytucje: wychowawcze, prawne, religijne, artystyczne, polityczne, gospodarcze (np. rola rodziny w życiu społecznym)
 zbiorowości: małe i wielkie grupy społeczne, tłum, publiczność, kibice sportowi
 procesy: industrializacja, urbanizacja, ruchliwość społeczna, migracje, wzrastająca liczba ludności, procesy starzenia się społeczeństwa, komunikowanie
 stosunki społeczne: działania społeczne, role społeczne, interakcje społeczne, więzi społeczne, konflikty
 zjawiska kulturowe: normy, wartości, sankcje, cele kulturowe, stereotypy
3. Socjologia jako odrębna dyscyplina naukowa
 August Comte (franc. filozof 1798-1857) - (właściwie Izydor Maria August Franciszek Ksawery Comte) - ojciec socjologii
(1837/1838)
 traktował socjologię jako jedyną nauką o społeczeństwie
 odkrycie uniwersalnych prawidłowości rządzących poszczególnymi zjawiskami -możliwość kontrolowania zjawisk społecznych
 postulował ustanowienie kultu Ludzkości, Postępu i Ładu, którego kapłani mieliby monopol na nauczanie i medycynę oraz sprawowaliby cenzurę; ustrój miałby być dyktatorski, a urzędy -
dziedziczne
 patriarchalne spojrzenie na stosunku rodzinne…
 socjologia jako dyscyplina naukowa pojawiła się w poł. XIX w. (patrzono na nią podejrzliwie…)
4. Socjologia a wiedza potoczna
 socjologia bada wiedzę potoczną - np. procesy upowszechniania się twierdzeń sprawiających wrażenie prawdziwych (wiara w horoskopy) czy faktów społecznych
fakt społeczny [E. Durkheim]-wszelkie treści pojawiające się w zbiorowościach ludzkich dotyczące norm i reguł zachowania, zasad działania i sposobów myślenia, które obiektywizują się i

(…)

…, wpływają na zachowanie innych, bądź nas samych, co powoduje spełnienie oczekiwań
6. Praktyczne zastosowanie wiedzy socjologicznej
 demografia, ekonomia, antropologia, prawo, politologia, historia, np. zjawisko przestępczości będzie odmiennie opisywane z perspektywy różnych nauk społecznych
 regulowanie stosunków międzyludzkich (socjologia komunikowania, socjologia rodziny)
 badanie decyzji politycznych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz