Socjologia jako nauka o społeczeństwie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 4333
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia jako nauka o społeczeństwie - strona 1

Fragment notatki:

Ideologia a socjologia. Sporne problemy socjologii. Teoria konfliktu. Symboliczny interakcjonizm. Fenomenologia socjologiczna.
Socjologia jako nauka o społeczeństwie Przedmiot badań socjologii, czyli społeczeństwo posiada wiedzę o sobie. Jeżeli ludzie definiują jakąś sytuację rzeczywistą, to staje się ona rzeczywista: „samospełniające się przepowiednie” i „samoniszczące się przepowiednie”. Dystans wobec potocznego doświadczenia jest wymogiem uformowania się dyscypliny naukowej. Dylematem socjologii jest wybór między byciem dziedziną ściśle naukową i „obok” problemów społ. lub wrażliwą na nie, czyli niemal publicystyką społeczną. Ideologia a socjologia. Celem ideologii jest kształtowanie w masowej skali postaw w oparciu o określoną hierarchię wartości. Nauka nie ustanawia własnych wartości i idei, dąży jedynie do odkrywania prawd o świecie. Przedmiotem socjologii są zjawiska i procesy zachodzące w różnych formach zbiorowego życia ludzi: instytucje, zbiorowości, procesy, stosunki, zjawiska kulturowe, ruchy społeczne, świadomość społeczna. Ogólne teorie socjologiczne to teoria struktur społ., czyli statystyka społ., teoria zmiany, czyli dynamika społ., teoria zachowania się jednostek: ludzkie reakcje na bodźce z zewnątrz i teoria zachowania się zbiorowości: reakcje mas ludzkich. Socjotechnika, czy inżynieria społeczna to zastosowanie wiedzy socjologicznej do regulowania stosunków międzyludzkich w przemyśle, do określania decyzji wyborczych obywateli, decyzji konsumentów na rynku, badania zachowania się tłumów itp. Sporne problemy socjologii: 1) indywidualizm a holizm, czyli spór o prymat jednostki nad społeczeństwem lub odwrotnie, 2) teoria funkcjonalna a teoria konfliktu, czyli albo harmonia, albo rzeczywistość rozdarta wewnętrznie, 3) naturalizm a antynaturalizm, czyli badanie natury lub kultury, 4) socjologia teoretyczna a historyczna, czyli formułowanie ogólnych praw lub praw ograni

Socjologia jako nauka o społeczeństwie
Przedmiot badań socjologii, czyli społeczeństwo posiada wiedzę o sobie. Jeżeli ludzie definiują jakąś sytuację rzeczywistą, to staje się ona rzeczywista: „samospełniające się przepowiednie” i „samoniszczące się przepowiednie”. Dystans wobec potocznego doświadczenia jest wymogiem uformowania się dyscypliny naukowej. Dylematem socjologii jest wybór między byciem dziedziną ściśle naukową i „obok” problemów społ. lub wrażliwą na nie, czyli niemal publicystyką społeczną.
Ideologia a socjologia. Celem ideologii jest kształtowanie w masowej skali postaw w oparciu o określoną hierarchię wartości. Nauka nie ustanawia własnych wartości i idei, dąży jedynie do odkrywania prawd o świecie. Przedmiotem socjologii są zjawiska i procesy zachodzące w różnych formach zbiorowego życia ludzi: instytucje, zbiorowości, procesy, stosunki, zjawiska kulturowe, ruchy społeczne, świadomość społeczna. Ogólne teorie socjologiczne to teoria struktur społ., czyli statystyka społ., teoria zmiany, czyli dynamika społ., teoria zachowania się jednostek: ludzkie reakcje na bodźce z zewnątrz i teoria zachowania się zbiorowości: reakcje mas ludzkich. Socjotechnika, czy inżynieria społeczna to zastosowanie wiedzy socjologicznej do regulowania stosunków międzyludzkich w przemyśle, do określania decyzji wyborczych obywateli, decyzji konsumentów na rynku, badania zachowania się tłumów itp.
Sporne problemy socjologii: 1) indywidualizm a holizm, czyli spór o prymat jednostki nad społeczeństwem lub odwrotnie, 2) teoria funkcjonalna a teoria konfliktu, czyli alb

(…)

… wewnętrznie, 3) naturalizm a antynaturalizm, czyli badanie natury lub kultury, 4) socjologia teoretyczna a historyczna, czyli formułowanie ogólnych praw lub praw ograniczonych czasoprzestrzennie. Początkowo miała być to nauka potrzebna jako narzędzie do reformy społecznej. Tak się nie stało. Najwybitniejsi przedstawiciele to Max Weber, Emile Durkheim, Vilfredo Pareto. Funkcjonalizm. Elementy systemu…
….). Analiza funkcjonalna okazała się użyteczna w badaniach nad małą grupą, organizacją formalną, podstawami ładu społecznego.
Teoria konfliktu. Rzeczywistość oparta na przymusie, dominacji, konflikcie. Interes przyjęty za główny motyw działań jednostek. Cechą struktury społ. jest podział na zbiorowości uprzywilejowane i upośledzone w dostępie do władzy, korzyści, informacji, itp. Konflikt uznano…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz