Socjologia dziś - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia dziś - omówienie  - strona 1 Socjologia dziś - omówienie  - strona 2 Socjologia dziś - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

SOCJOLOGIA DZIŚ
Różnice w poglądach
Perspektywy teoretyczne w socjologii
Comte - Durkheim - FUNKCJONALIZM
Marks----------------- MARKSIZM
Weber- - - - - - - - - - - G. Mead- SYMBOLICZNY INTERAKCJONIZM
- - - - - - - -  Posredni wpływ
--------------bezpośredni wpływ
FUNKCJONALIZM
Społeczeństwo działa współtworząc stabilną, zgraną całość; badania elementów społecznych; analogia
organiczna: porównanie do funkcjonowania organizmu; jak ludzkie ciało tak społ.. działa. Ważna
stabilność i porządek społeczny! Oraz KONSENS MORALNY
TEORIE KONFLIKTU
-model funkcjonowania społeczeństwa
-Odrzucenie konsensu społecznego
-podkreślenie podziałów społ.
-Społ. to grupy chcące zrealizować swoje interesy, a że są one różne to może dochodzić do
konfliktów
- badania napięcia między uprzywilejowaną a nieuprzywilejowaną grupą
- ważne obszary konfliktów i podziałów
- podział na tych, którzy mają i nie mają- rządzących i rządzonych
Teoria działania społecznego
Uchwycenie sensu działania społ. i interakcji, a nie zewnętrznych sił!
Analiza zachowania poszczególnych osób
Struktury istnieją dzięki działaniu jednostek- Weber
INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY
Zainteresowanie językiem i znaczeniem
To język tworzy z nas istoty samoświadome
Kluczowy element to SYMBOL ( coś, co zastępuje coś innego)
Np. SŁOWA- symbole rzeczy
Swiat jest przesycony symbolami a każda interakcja zachodzi przy użyciu symboli
To on wnosi wiele do naszego działania w żuciu społ.
PODSUMOWANIE
Socjologia- SYSTEMATYCZNE BADANIE SPOŁ.
Uprawianie socjologii- korzystanie z wyobraźni i umiejętność oderwania się od zastanych idei
Zastosowanie praktyczne: lepsze panowanie nad zjawiskami, przewidywanie, rozwój, badanie
skutków, samopoznanie, zmiana warunków własnego zycia
Powstanie- aby poznać zmiany społeczne
Comte, Marks, Durkheim ,Weber= natura socjologii i wpływ zmian związany z modernizacją
rzeczywistości społ.
Różne podejścia teoretyczne
Dziś*funkcjonalizm
* teorie konfliktu
*interakcjonizm symboliczny
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLATON
- społeczeństwo musi być całościowym systemem
- prawo ma zmierzać do ustanowienia wszystkich
ludzi szczęśliwymi
- każdy wnosi jakiś pożytek
- państwo jest trwałą organizacją
- po raz pierwszy użył metafory organizmu do opisu
państwa
- państwo powinno istnieć bez nierówności (uważał,
że państwo, w którym jest pieniądz nie może być
państwem zdrowym)
- indywidualistyczne podejście
POLIS
- polis jest suwerenną wspólnotą obywateli
- obywatele sami rządzą
- brak struktur państwowych
- zazwyczaj obywatele znają się miedzy sobą
- człowiek świadomy samego siebie – może
decydować o polityce państwa
ARYSTOTELES
- badacz, empiryk
- krytyk indywidualizmu
- wszyscy w państwie muszą być szczęśliwi
- państwo z natury jest pewną wielością
- „człowiek jest zwierzęciem politycznym” – czyli
„jest z natury stworzony do życia w społeczeństwie
STOICY
- uważali, że człowiek obdarzony jest popędem
społecznym ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz