Socjologia edukacji jako nauka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia edukacji jako nauka - strona 1 Socjologia edukacji jako nauka - strona 2

Fragment notatki:

SOCJOLOGIA EDUKACJI
Czynniki, które zadecydowały o powstaniu socjologii jako nauki:
-czynniki ekonomiczne(kształtuje się kapitalizm, migracje ludzi do miast, urbanizacja, masowa
produkcja)
-czynniki polityczne(wielka rewolucja francuska 1789-1799)
-prąd filozoficzno- intelektualny-oświecenie(możliwy był rozwój nauk także tych zaniedbywanych jak
matematyka, biologia)
Skumulowanie tych czynników spowodowało że ludzie zaczęli się zastanawiać nad skutkami zmian.
Dążono do wyodrębnienie samodzielnej nauki, analizującej życie społ.
-A.COMTE- prekursor socjologii(socjologia królową nauk)
SOCJALIZACJA-proces wrastania jednostki w społeczeństwo(kulturę); to przyswajanie norm i wartości
KULTURA- to ogół wytworów człowieka(materialnych i niematerialnych)
-na to kim jesteśmy wpływa kultura oraz STRUKTURA SPOŁECZNA
INTERNALIZACJA- przyswajanie kodów kulturowych
ROLA SPOŁECZNA- zbiór funkcji i zadań, które jednostka musi wykonać w związku z przynależnością
do danej struktury społ.
POTRZEBA- subiektywnie odczuwany stan braku czegoś(wpływają na nią czynniki jednostkowe)
POSTAWA- kształtują ją role społ. i potrzeby
Prekursorzy socjologii
Co sprawia że społ. się nie rozpada?
1.A.COMTE- (w społ. musza powstać idee akceptowane przez wszystkich)
3 fazy przez które ma przechodzić myśl społeczna:
I. faza teologiczna(myślenie ludzkie zdominowane przez to co ma charakter nadprzyrodzony)
II. faza metafizyczna(dociekania, przemyślenia filozoficzne nad istotą zjawisk, rozwija się
matematyka, fizyka)
III. faza pozytywistyczna(dominującym sposobem gromadzenia wiedzy jest nauka-jako obserwacja
faktów empirycznych, analizowanie ich i tworzenie systemów teorii ) socjologia powstała w fazie
pozytywistycznej
2. H. SPENCER( pierwszy socjolog bryt.; rozwinął teorie organizacji społ. ludzkiego; uważał
społeczeństwa składają się z jednostek, które nie rozpadają się gdyż wytwarzają się między nimi
więzi, oraz istnieją wyspecjalizowane ośrodki władzy ,które koordynują działanie elementów; jeśli nie
istnieją więzi i ośrodki władzy to społ. się rozpadnie; społ. jako organizm)
-Społeczeństwo musi spełniać zadania i funkcje żeby trwać(f. Reprodukcyjna; wytwarzanie
odpowiedniej ilości dóbr; rozdział dóbr między sobą; koordynowanie działalności członków)
-3 zasady skupiające funkcje społeczne:
1.z.operacyjne(reprodukcja, produkcja)
2.z. dystrybucyjne( przepływ materiałów i informacji)
3.z.regulacyjna(koncentracja władzy w celi kontroli i koordynacji)
-był twórcą FUNKCJONALIZMU(funkcjonowanie życia społ. w sposób precyzyjny dla dobra całego
społ.
3. E. DURKHEIM(siłą integrującą społ. są idee, wierzenia, przekonania. Powstaje przez to ZBIOROWA
ŚWIADOMOŚĆ(dogmaty religijne, przekonania). To poczucie wyższych sił sprawia, ze ludzie się
integrują
4. K. MARKS(w społ. istnieją ciągłe napięcia i konflikty z powodu nierówności w dostępie do dóbr
materialnych)
5. M.WEBER( podobnie jak Marks wyznawał teorię konfliktu)
6. J.H.MEAD(socjolog amerykański, interesowały go interakcje między ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz