Teoretyczne nauki społeczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoretyczne nauki społeczne - strona 1 Teoretyczne nauki społeczne - strona 2 Teoretyczne nauki społeczne - strona 3

Fragment notatki:

Siewierski. Notatka składa się z 3 stron.
TEORETYCZNE NAUKI SPOŁECZNE METODA Pomiar i metody kwantytatywne Wyjaśnienie • korelacja • związek kauzalny Przewidywanie • samospełniająca się przepowiednia • samoniszcząca się przepowiednia Empiryczna weryfikacja twierdzeń • teoria nie wynika z badań • badania weryfikują teorię Metody badań socjologicznych • Eksperyment (laboratoryjny i terenowy) - „efekt Hawthorne” • Wywiad (zamknięte i otwarte) • Obserwacja (uczestnicząca, nieuczestnicząca) • Analiza wtórna (dokumenty rządowe, statystyki, listy, pamiętniki, autobiografie itp.) OSOBLIWOŚCI NAUK SPOŁECZNYCH
Są one: humanistyczne, bo traktują o człowieku subiektywistyczne, bo nie mogą abstrahować od motywacji jednostek aksjologiczne, bo nie mogą się uwolnić od wartości towarzyszących aktywności ludzkiej Problem obiektywności poznania Całkowita odmienność świata przedmiotów kulturowych od świata przedmiotów naturalnych prowadzi do odmienności doświadczania obu rodzajów przedmiotów. Fakty przyrodnicze postrzegamy zmysłowo, fakty społeczne interpretujemy w świetle znaczenia przypisywanego im w analizie motywacyjnej. Zmysłowe doświadczenie zawodzi przy obserwacji takich przedmiotów, jak mity, fakty religijne, instytucje polityczne, treści dzieł literackich. Tego rodzaju wytworów ludzkich możemy doświadczać w zupełnie inny sposób niż doświadcza się wschodu słońca, huraganu, faktu narodzin nowego życia itp. Typ idealny Maxa Webera Współczynnik humanistyczny Floriana Znanieckiego
Typ idealny to ujęcie związków, które jawią się umysłowi jako dostępne i obiektywnie możliwe. Nie tyle odzwierciedlają one rzeczywistość, ile przede wszystkim służą do jej rozumiejącego opisu, w którym dochodzi do wyeksponowania określonych części składowych rzeczywistości empirycznej. Jako narzędzia badawcze pozwalają zarówno na uporządkowanie danej rzeczywistości, jak i na stwierdzenie, jak dalece konkretna jej postać jest oddalona wobec typu idealnego. Weber zaprezentował kilka takich typów idealnych: kapitalizmu, biurokracji, Kościoła Katolickiego i racjonalnego działania gospodarczego. Przykładowo, ten ostatni przedstawił jako zespół postaw oznaczających dążenie do nieustannego powiększania kapitału posiadającego pozytywną sankcję moralną, redukcję wydatków pieniężnych do minimum, narzucenie

(…)

… między naukami idiograficznymi (historia badająca procesy jednostkowe i unikalne) i nomotetycznymi (prawa następstwa czasowego i współistnienia zjawisk) - pocz. w. XIX IV. Unaukowienie refleksji o społeczeństwie, ustanowienie ściślejszych rygorów formalnych, formalna kontrola danych empirycznych - w. XX Ojciec socjologii to August Comte: - nadał nowej nauce stosunkowo szybko zaakceptowaną nazwę - określił…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz