Historia myśli społecznej i socjologicznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 896
Wyświetleń: 4158
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia myśli społecznej i socjologicznej - strona 1 Historia myśli społecznej i socjologicznej - strona 2 Historia myśli społecznej i socjologicznej - strona 3

Fragment notatki:1) Faza teologiczna: szukanie przyczyn w zjawiskach nadprzyrodzonych, próba poznania praprzyczyny wszystkiego
Fazy poznania teologicznego:
Fetyszyzm- przypisywanie cech i wartości rzeczom, ich ubóstwianie i nadawanie szczególnego znaczenia, przekonanie, że przedmioty wpływają na nasze życie
Politeizm- ubóstwianie i przypisywanie powstania świata istotom nadprzyrodzonym, których było wiele
Monoteizm- istnieje istota nadprzyrodzona, która kieruje światem


FAKTY SPOŁECZNE:
Fakty społeczne wg Emile Durkheima
Fakty społeczne – wszelki sposób robienia, utrwalony lub nie, zdolny do wywierania na jednostkę zewnętrznego przymusu.
Materialne fakty społeczne – Społeczeństwo – Strukturalne składniki społeczeństwa np. kościół, instytucje itd. – morfologiczne składniki społeczeństwa np. rozmieszczenie ludności, kanały informacyjne itd.
Niematerialne fakty społeczne – Moralność – Świadomość zbiorowa – Wyobrażenie zbiorowe – Prądy społeczne
Fakty samoistne, ponadjednostkowe
Jawią się jednostce, jako zastane, powszechne, narzucone
Istnieją imperatywnie
Nie muszą być powszechne, mogą funkcjonować w pewnej grupie
Wytworzone są przez społeczeństwo na poziomie jednostek
Człowiek czuje się wolny, gdy się nie buntuje i żyje w harmonii ze światem
Tłumaczy się innymi faktami społecznymi – funkcjonalizm
Istnieje współzależność faktów społecznych, na podstawie, której działa społeczeństwo, w celu zachowania zintegrowanej harmonii


(…)

… ze światem
Tłumaczy się innymi faktami społecznymi - funkcjonalizm
Istnieje współzależność faktów społecznych, na podstawie, której działa społeczeństwo, w celu zachowania zintegrowanej harmonii
Religia:
Podział na sferę sacrum(to, co święte) i profanum(świeckie)
Sacrum zawsze jest w opozycji do profanum
Magia nie ma kościoła, religia zawsze
Ferdinand Tönnies
HISTORIA
Ferdinand Tönnies urodził się 26 lipca 1855 koło Oldenswort - zmarł 9 kwietnia w Kilonii. Niemiecki socjolog i filozof. Od 1913 r. profesor uniwersytetu w Kilonii.
MYŚL
Wpisuje się w tradycję socjologii rozumiejącej. Inspirował się filozofią Karola Marksa, Thomasa Hobbesa oraz Artura Schopenhauera. KONCEPCJA SOCJOLOGII : Wg Tonnies'a możliwe są 3 poglądy na życie społeczne: biologiczny (biologia społeczna czyli antropologia…
…, jeden z pierwszych niemieckich socjologów.
Koncepcje i poglądy Georg Simmel był jednym z przedstawicieli socjologii humanistycznej. Inni reprezentanci tego nurtu to m.in. Ferdynand Tonnies oraz Max Weber. Według Simmla socjologia ma ograniczone zadania  i ograniczony przedmiot poznania. Tym przedmiotem poznania jest nieustający proces wzajemnego  oddziaływania pomiędzy jednostkami. Interakcjonizm jako argument…
… lub potencjalnego przedmiotu czyichś czynności (zasada współczynnika humanistycznego)
socjolog powinien patrzeć na rzeczywistość " oczyma jej uczestników " ( podejście subiektywne )
nie zaś " absolutnego obserwatora ", ( podejście obiektywne )
zastosował metodę badania dokumentów osobistych, takich jak autobiografie, listy czy pamiętniki
Był zwolennikiem punktu widzenia, który nazwał " kulturalizmem ". Sądził, że socjologia powinna zajmować się wytworami kultury, ponieważ jest ona nauką o kulturze
Zdaniem Znanieckiego rzeczywistość składa się z wielu porządków: fizyczno - przyrodniczego, jak również psychicznego, społecznego i idealnego.
Sformułował zasadę " współczynnika humanistycznego ", wedle, której zjawiska społeczne należy traktować, jako przedmiot czyichś czynności. Dlatego tak wielki nacisk kładł…
… - kształtował się wśród ludzi zajmujących się pracą fizyczna.
Człowiek dobrze wychowany - kształtował się wśród inteligencji. Człowiek zboczeniec (dewiant), - czyli taki, który się wyróżnia od innych, niekoniecznie na minus, może to być także geniusz czy artysta. Do tej grupy właśnie Znaniecki zaliczył marszałka Piłsudzkiego narażając się jego zwolennikom.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz