Profanum

note /search

Emile Durkheim-Sacrum i Profanum

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1575

na dwie klasy: profanum (wszystko, co świeckie) i sacrum (wszystko, co święte) Tzw. kultury magiczne nie znają...

Sawicki - Sacrum w literaturze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 2268

wszystkiego, co religijne - wprowadził go w nurt myśli europejskiej - oparł się na opozycji sacrum - profanum...

Wykład - Mechanizmy tabu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etnologia i antropologia kulturowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 546

się na granicy dwóch porządków (sacrum-profanum, ziemskie-nadprzyrodzone). Dotyczy rzeczy nieuporządkowanych...

Religia - definicje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Antropologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 973

, ale w niektórych religiach nie ma bogów np. buddyzm (4 prawdy). a) sacrum - coś, co jest święte; profanum...

Wykład - szkoła

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

historyczno-porównawczą (dialektyka sacrum i profanum). Poza fenomenologią ulegał on również wpływom...

Definiowanie religii- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Religie i związki wyznaniowe
Pobrań: 959
Wyświetleń: 2184

on podziału na sacrum i profanum. Sacrum Profanum rzeczywiste, potężne, bogate i pełne znaczenia, pewne...