Definiowanie religii- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 966
Wyświetleń: 2198
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definiowanie religii- opracowanie - strona 1 Definiowanie religii- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Definiowanie religii:
Podejście historyczne: religia jest zjawiskiem historycznym, jest sciśle związana z bytowaniem człowieka, na danym etapie rozwoju człowieka, dany system religijny się rodzi, który nie może zginąć, lub trwać. Religia powstaje w sprzyjających warunkach, może się rozwijać lub zginąć. Religia może być postrzegana zależnie od okresu cywilizacyjnego w jakim się znajdujemy. - Mircea Eliade: religie są manifestacjami sacrum na przestrzeni dziejów, sposobami kontaktowania się człowieka z tym sacrum. Dokonuje on podziału na sacrum i profanum.
Sacrum
Profanum
rzeczywiste, potężne, bogate i pełne znaczenia, pewne, niezmienne
chaos, niebezpieczny potok rzeczy, strumień pozbawiony sensu - pojawia się i znika, niepewne, zmienne
Podejście społeczne: religia jest częścią systemu społecznego, więc nie można jej zrozumieć bez uświadomienia sobie jej zakotwiczenia w społeczeństwie, z działaniem instytucji, z którą jest związana, z oczekiwaniami wyznawców. Integracje jakie zachodzą między religią a innymi komponentami systemu społecznego. Religia może być funkcjonalną cechą tego systemu, religia jest elementem który może zapobiegać anomii, alienacji, daje stabilizację, dostarcza systemowi pewników, których system sam sobie nie jest w stanie dostarczyć lub religia odgrywa rolę dysfunkcjonalną, generuje formy kultu, wpływa na formy postępowania z punktu postępowania człowieka, manipulacja ludźmi przez niektóre systemy religijne. System religijny jest zakotwiczony w zasadach aksjologicznych
Podejście teologiczne: Zofia Zdybicka, religia - jest to realna i dynamiczna relacja osobowa człowieka do rzeczywistości transcendentnej, w naszej kulturze jest to osobowo rozumiany Absolut, a więc Bóg od którego człowiek czuje się zależny w istnieniu i działaniu, i który jest ostatecznym celem nadającym sens naszemu życiu ludzkiemu.
Religia a wiara: religia jest to pojęcie szersze, wiara jest częścią składową religii, jej formą, religia jest zobiektywizowana, wiara subiektywna.
Alfred Whitehead: `Religia w tworzeniu' - 1. Religia - system prawd ogólnych, które posiadają moc przemiany naszego charakteru wtedy, kiedy są szczerze wyznawane i żywo przyswajane
2. Dla Whiteheada religia nie jest przede wszystkim faktem społecznym. `Religia jest samotnością - tylko ten, kto bywa samotnym, bywa też religijny'
„Religia jawi się jako użytek jaki jednostka czyni ze swej samotności”
Nauka i religia w ujęciu Alfreda Whiteheada:
Nie ma opozycji między religią a nauką. Bowiem odkrycia naukowe prowadzą do formułowania pytań filozoficznych, które w inny sposób są podejmowane przez religię.


(…)

… i w którym musimy przejść przez nasze życie.
Traktuje je jako uzupełniające się sposoby umysłowego pojmowania wszechświata.
Dlatego nauka nie powinna wkraczać na obszar religii i podejmować prób jej falsyfikacji, a podobnie religia nie powinna uzurpować sobie praw do obszaru nauki
Nauka i religia w ujęciu Daisaku Ikedy:
nauka w skutek swoich ograniczeń nie powinna być traktowana przez człowieka jako wszechmocna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz