Podstawowe definicje religii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe definicje religii - strona 1 Podstawowe definicje religii - strona 2

Fragment notatki:

Religia- wiara w sacrum, w istotę obdarzona nadprzyrodzona siłą, zespół norm i wartości. 1000 różnych religii na świecie Islam i Chrześcijaństwo największe na świecie.
Pochodzenie słowa religia:
l.od przywiązywać, wiązać na nowo 'religare'
2.od od sumiennego spełniania obowiązków 'religio' ,
Religia etniczna - system wierzeń wyznawanych przez konkretną grupą etniczną, wykształcony w jej obrąbie i ściśle związany z jej tradycją, kulturą i specyfiką zamieszkiwanego terenu. Większość religii etnicznych jest poiiteistyczna lub animistyczna, Np.: hinduizm, judaizm, shintoizm, wierzenia plemion.
Religie światowe- nazywa się religie, które w odróżnieniu od religii narodowościowych, plemiennych i innych, obejmują w swym założeniu wszystkich ludzi (np.: buddyzm, chrześcijaństwo, islam
Nauki Religiołogiczne-japologetyka, teologia, fenomenologia, filozofia religi
"Doktryna religijna-zbiór wierzeń dotyczą sfery sakrum i profanum. Poglądy dotyczące świata, Boga, bogów, duchów, w jakie sposób religia wpływa na Zycie. Doktryny maja rozne treści i formy. Mogą tworzyć światopogląd. Zapisane sa w tzw. Świętych ksiegch, nie móżna z nimi polemizować.
Etos- zbiór uświęconych wartości - normy powszechne które musze go chronię. W wielu religiach wynikaja z doktryny, w niektórych zas jest jeden spis, który je określa(Dekalog). Wie ma podziału na to co religijne i na to co nie. Uswiecaja normy życia społecznego.
Kult religijny - czynności takie jak ofiara, modlitwa, rozmaite oczyszczenia, pielgrzymki, procesje. Cykl życia ludzkiego, obrzędy przejścia (urodziny, przyjecie do rodziny, usamodzielnienie się w życiu, małżeństwo, przejście na emeryturę, śmierć)
Organizacja religijna - zrzeszenie instytucjonalnie wiążące w jedna całość wierzenia i obrzędy, zespalające wiernych i koordynujące ich działania Funkcje Religi:
•funkcja zbawcza - ukazanie człowiekowi drogi przez godziwe życie Az do końca, by zdobyć nagrodę bądź kare. Funkcja etyczna Religi ustala normy religijne i moralne, życia społecznego. Religie ustalaja porządek społeczny.
♦funkcja poznawcza - każda religia przedstawia swój obraz świata •funkcja emocjonalna - religia ma wpływ ha stosunki międzynarodowe •funkcja polityczna •funkcja kulturalna
Religioznawstwo - początek XIX w - podjęto badania nad dziejami plemion, dominowała koncepcja nad faktami, lEtap - początki życia człowieka w którym nie istniały wierzenia, ateizm pierwotny
¡¡Etap - wraz z rozwojem intelektualnym rodzą się pewne wierzenia, takie wnioski wysunięto po zbadaniu !udr ości plemienne:
•animlzm - wiara w duchy i dusze,
•marinizm - wiara w przodkow,
•totemizm - wiara w totem, opiekuna plemiona, praprzodek, zwierzę,


(…)

…: Antropogonia, Bóg, boskość, dusza, funkcje i geneza religii, hierofanta, inicjacja, kosmogonia, kult, magia, mit, profanum, przesąd, sacrum, symbol, śmierć, tabu, teofania, teogonia, zabobon, transcendencja
Działy naukowe religioznawstwa -etnologia, fenomenologią geografia, historia, psychologia, socjologia, '

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz