Religioznawstwo

note /search

Wykład - o krytyce religii w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religioznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

Okładkę projektował JERZY ZBIJEWSKI Redaktor DANUTA KUŁAKOWSKA Copyright by „Książka i Wiedza". 1965 Warszawa, Poland UWAGA! - w elektronicznej wersji uwzględniono kilka poprawek autora książki w stosunku do wydania papierowego; są one zaznaczone na czerwono, - szukając informacji o konkretne...

Wykład - Poglądy Durkheima na religię

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religioznawstwo
Pobrań: 182
Wyświetleń: 896

Dariusz Kadulski Poglądy Émile Durkheima na religię Francuski filozof, socjolog i pedagog Émile Durkheim (1858-1917) jest reprezentantem socjologizmu – czyli socjologicznego sposobu wyjaśniania zjawisk Ŝycia społecznego. „Fundamentalnym...

Wykład - Religia Majów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religioznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

Majów religia stawiciele licznych plemion z Nad˝du i Al-Hid˝azu, aby mu si´ poddaç i przyjàç islam. W efekcie tych wydarzeƒ P∏w. Arabski zosta∏ ostatecznie zjednoczony pod sztandarem nowej religii. W tym czasie rozpocz´∏y si´ tak˝e pierwsze wypady muzu∏manów na sàsiednie tereny, które zaowocowa...

Źródła świadczące o najstarszych wierzeniach człowieka-opracowanie...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Religioznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

Źródła świadczące o najstarszych wierzeniach człowieka - przedmioty materialne, pochówki(szczątki, sposób złożenia), wyobrażenia istot nadprzyrodzonych, miejsca sakralne. Chorwacja- zbiór czaszek 70 tys. lat pne. Porozbijane w tym samym miejscu by wydobyć mozg(siedziba duszy jest Głowa) Izrael-lOO...

Geneza judaizmu, chrześcijaństwa, islamu- powiązania

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Religioznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

Geneza judaizmu, chrześcijaństwa, islamu- powiązania między nimi, współczesny zasięg na świecie: Geneza judaizmu: Wywodzi się z wierzeń hebrajczyków Przechowywali oni tradycję o wędrówce Abrahama- zawarł on przymierze z Bogiem, który obiecał mu liczne potomstwo i władze w Kanaan Jakub (zwany Izra...

Podstawowe definicje religii

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Religioznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 987

Religia- wiara w sacrum, w istotę obdarzona nadprzyrodzona siłą, zespół norm i wartości. 1000 różnych religii na świecie Islam i Chrześcijaństwo największe na świecie. Pochodzenie słowa religia: l.od przywiązywać, wiązać na nowo 'religare' 2.od od sumiennego spełniania obowiązków 'religio' , Rel...

Pytania z religioznastwa

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Religioznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 903

Sposoby definiowania religii- liczba stworzonych definicji jest niezliczona; żadna z nich nie spełnia form poprawności ponieważ nie da się przypisać wszystkim religiom świata identycznych cech i stworzyć z niej jednej definicji. Definicje autonomiczne(istotne)- człowiek wierzy w strefę sacrum, sacr...

Zagadnienia z religioznastwa 2011

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Religioznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 994

Przesyłam zagadnienia na zaliczenie wykładów z religioznawstwa w styczniu 2011: 1.Sposoby definiowania religii. 2. Jakie funkcje pełni religia? 3. Najbardziej znane kryteria podziału zjawisk religijnych, typy religii oraz konkretne przykłady. 4. Kiedy powstało religioznawstwo i jakie są współczesne ...