Wykład - o krytyce religii w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - o krytyce religii w Polsce - strona 1 Wykład - o krytyce religii w Polsce - strona 2 Wykład - o krytyce religii w Polsce - strona 3

Fragment notatki:

Okładkę projektował JERZY ZBIJEWSKI
Redaktor DANUTA KUŁAKOWSKA
Copyright by „Książka i Wiedza". 1965 Warszawa, Poland
UWAGA!
- w elektronicznej wersji uwzględniono kilka poprawek autora książki w stosunku do
wydania papierowego; są one zaznaczone na czerwono,
- szukając informacji o konkretnej osobie, skorzystaj ze skorowidzu nazwisk, bo błędy
skanowania zostały tam dokładnie poprawione,
- by ułatwić korzystanie ze skorowidzu zachowano numery nieparzystych stron z wersji
papierowej książki. (dop. redakcji)
(skanowanie legaba; www.legaba.prv.pl)
WSTĘP
l. Wkład Polaków do dziejów krytyki religii
Zbadać intelektualną wartość wkładu myśli polskiej do dziejów ateizmu — to
zasadniczy cel studiów nad dziejami krytyki religii w Polsce. Ale nauki takiej jeszcze
nie ma, warunkiem jej pojawienia się jest rozpoczęcie prac wstępnych nad
zbudowaniem warsztatu naukowego do -takich studiów, a więc przede wszystkim
sporządzenie bibliografii zarówno tekstów, jak opracowań, uwzględniającej nie tylko
książki, ale i artykuły w czasopismach, rękopisy i korespondencję; następnie —
słownika biograficznego wszystkich polskich autorów prac ateistycznych i krytycznych
wobec religii; dalej — opracowanie zbioru zasadniczych tekstów; i wreszcie — co
najmniej kilkudziesięciu monografii poświęconych głównym postaciom. Pełny, syntetyczny zarys dziejów krytyki religii w Polsce, który by wydobywał to, co w tych
dziejach oryginalne i najbardziej wartościowe, może być dopiero końcowym rezultatem
kilkudziesięciu lat intensywnej pracy poważnego zespołu historyków ateizmu,
umiejących nie tylko odkrywać interesujące teksty, ale również prawidłowo
interpretować je — w ścisłym powiązaniu z dziejami poszczególnych nauk, filozofii,
literatury oraz walk społecznych i politycznych.
Pewne prace wstępne zostały podjęte przez istniejącą od roku 1959 Pracownię Historii
Filozofii i Krytyki Religii w Polskim Towarzystwie Religioznawczym oraz utworzony
w październiku 1962 roku Zespół Historii i Teorii Ateizmu w Instytucie Filozofii i
Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Na zebraniach Pracowni i Zespołu były już
wielokrotnie dyskutowane nie tylko zagadnienia szczegółowe, lecz także węzłowe
problemy metodologii historii krytyki religii, pewne ogólne zasady periodyzacji i klasyfikacji materiału oraz przewodnie myśli krytyki religii w poszczególnych okresach
historycznych i prądach umysłowych. Wiadomo wprawdzie, że adekwatna wizja całości
powstać może dopiero na bazie opracowań szczegółowych, ale z drugiej strony — owe
opracowania szczegółowe wymagają koniecznie posiadania jakiejś przybliżonej choćby
i hipotetycznej wizji całościowej, która umożliwia odkrycie istotnego sensu
poszczególnych elementów.
Zadaniem niniejszej książki jest takie właśnie — jak najbardziej wstępne i
hipotetyczne — naszkicowanie całościowej wizji tego, co wydaje się najważniejsze w
dziejach rozwoju polskiej krytycznej refleksji o religii. Ta całościowa wizja powinna
ułatwić uchwycenie właściwego sensu poszczególnych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz