Religia i nauka- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Religia i nauka- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Religia i nauka
Wydaje się, że w warunkach globalizacji uświadomiono sobie ograniczenia nauki, jako sposobu poznawania świata oraz nauki i techniki jako narzędzi rozwiązywania współczesnych problemów. Doceniono za to potrzebę duchowości, jako istotny wymiar funkcjonowania jednostki i społeczeństwa. Tak więc ważne jest zarówno poznanie religijne, jak i naukowe.
Istnieje problem z def. nauki, z którego wyłaniają się różne aspekty:
- historyczno - geograficzny(problemy naukowe rozpatrywane pod kątem czasu, przestrzeni i danej kultury)
- treściowy(każda nauka zawiera specyficzne treści)
- metodologiczny (istnieją dwa poziomy metodologiczne: meta - nauka jako sfera rzeczywistości i spojrzenie przez pryzmat innych nauk)
- strukturalny(nauka jako umowny, zmienny system złożony z różnych dyscyplin, gałęzi nauk)
- aksjologiczny(nauka powstrzymuje się od ocen moralnych)
Podobne problemy wyłaniają się także przy def. religii. Tu możemy wyróżnić podejścia:
- historyczne(religia jako zjawisko historyczne, związane z bytowaniem człowieka. Wg. Marcela Eliade'a religie są manifestacjami sacrum na przestrzeni dziejów, sposobami kontaktowania się człowieka z tym sacrum)
- społeczne(religia jako część systemu społ., który na nią wpływa)
- teologiczne(wg. Zofii Zdybickiej, religia to relacja osobowa człowieka do rzeczywistości transcedentnej)
Istnieją różne podejścia co do relacji religii i nauki.
Alfred Whitehead uważa, że nie ma opozycji między religią a nauką bo odkrycia naukowe prowadzą do formułowania pytań filozoficznych, które podejmuje religia.
Z kolei A. Toynbee uważa, że religia i nauka nie powinny ingerować w swój obszar poznania.
D. Ikeda zaś uważa, że nauka nie powinna być ujmowana jako wszechmocna, wg niego w kwestiach w których zawodzi nauka, to religia daje wiedzę i wsparcie.
NA PODSTAWIE: „Polityka i religia w globalizującym się świecie” Fundamentalizm religijny 04-05-2011


(…)

… obszar poznania.
D. Ikeda zaś uważa, że nauka nie powinna być ujmowana jako wszechmocna, wg niego w kwestiach w których zawodzi nauka, to religia daje wiedzę i wsparcie.
NA PODSTAWIE: „Polityka i religia w globalizującym się świecie” Fundamentalizm religijny 04-05-2011

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz