Poznanie religijne, a poznanie naukowe- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poznanie religijne, a poznanie naukowe- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Poznanie religijne, a poznanie naukowe
Problem zdefiniowani nauki:
Aspekt historyczno - geograficzny: próba spojrzenia na naukę pod tym kątem - zarówno określony zbiór problemów poznawczych i praktycznych, a także metod rozwiązywania tych problemów. Problemy te SA zależne od kultury i cywilizacji w której żyjemy i w której nauka się rozwija. Pojawia się też spór o to co jest nauką a co nie. Co się uznaje za naukę często zależy od konkretnego okresu i czasu, inaczej definiuje się naukę na innych obszarach (inaczej na wschodzie, inaczej na zachodzie) i w innych czasach historycznych.
Aspekt treściowy: nauka zawiera różne treści, np. inne nauka humanistyczna a inne ścisła, ważna w tym miejscy jest te ż matryca - w zależności od tego na co zwracamy uwagę przy definiowaniu nauki, co innego dostrzegamy, problem jest także z aksjomatami - założeniami wyjściowymi, które są niepodważalne , każdy badacz ma już swoje hipotezy nt. świata i będzie patrzył przez ich pryzmat,
Aspekt metodologiczny: nauka jako system metod; żeby zacząć badanie, musi być jakaś hipoteza, które trzeba zweryfikować. Istnieją dwa poziomy metodologiczne: poziom meta - spojrzenie na naukę jako sferę rzeczywistości, spojrzenie na wszystko; na poziomie niższym patrzymy na naukę przez pryzmat poszczególnych kierunków, innych nauk,
Aspekt strukturalny: nauka jest to umowny system złożony z różnorodnych dyscyplin, czy gałęzi naukowych. System ten podlega ewolucji w czasie i przestrzeni, dlatego jest umowny. Specjalizacja nauki tworzy nowe jej gałęzie, dlatego system musi ewoluować i się zmieniać (najpierw była filozofia która rozrosła się na inne gałęzie które rozrastają się do dziś) - czyli jakby konstrukcja drzewka.
Aspekt aksjologiczny: związany ze sferą wartości. Wyznacznikiem poznania naukowego jest oderwanie się jej od ocen moralnych. Nie mówi co jest dobre a co złe. Nauka dąży do poszukiwania prawdy, fałszu, w tym celu dokonujemy falsyfikacji hipotez naukowych, co zaś z procesu falsyfikacji pozostanie oznaczać będzie prawdę. (do kolejnego procesu etc. etc.)
Nauka, technika, rewolucje naukowe:
Nauka (w znaczeniu wielka nauka) , rozumiano przez to nauki ścisłe w dziedzinie których można było pozyskać Nobla
Nauka a technika - uważano że połączenie nauki techniki sprawi że człowiek będzie szczęśliwy w wymiarze ziemskim. Rozwój nauki nie może się odbywać kosztem niszczenia już istniejących rzeczy.
Problem prawomocności metod naukowych (Paul Feyerabend - przeciw metodzie), chciał wykazać czy możliwe jest wytyczenie granic w nauce i nienauce. W odniesieniu do nauki obowiązują te same prawa jakie odnoszą się Np. do sztuki czy religii. W związku z tym nie można wyznaczyć stałych reguł odnoszących się do przyszłości. Stanowią one jedynie zachętę do ich łamania. (najważniejsze rzeczy dzieją się na granicy systemu) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz