Wprowadzenie do filozofii- notatki z wykładów.doc

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do filozofii- notatki z wykładów.doc - strona 1 Wprowadzenie do filozofii- notatki z wykładów.doc - strona 2 Wprowadzenie do filozofii- notatki z wykładów.doc - strona 3

Fragment notatki:


Metodologia - Wykład 1 -filozofia nauki i metodologia to terminy często utożsamiane, jednak filozofia nauki jest pojęciem szerszym, -metodologia jest to bowiem meta poziom nad nauką ,
-metodologia między innymi dotyczy powstania samej nauki,
-w starożytnej Grecji nauka była nierozerwalnie związana z filozofią,
-nastąpiła wówczas zmiana w sposobie myślenia :
- z postawy praktycznej (przystosować, stworzyć, przeżyć, gromadzić) -na postawę teoretyczną , (czyli myślenie filozoficzno naukowe niepraktyczne, nie dające nic doraźnego), -dla postawy teoretycznej charakterystyczne jest pytanie: „jaki jest świat?” -gdy zaczęto się nad tym zastanawiać stwierdzono, że ludzie należący do innych kultur inaczej postrzegają rzeczywistość,
-dlatego też nasunęło się im pytanie: „jaki świat jest naprawdę?” - postawę teoretyczną charakteryzuje refleksja, namysł i krytycyzm,
-owocem takiego podejścia jest pojęcie teorii (o czym pisał Arystoteles),
-teoria w starożytności miała inne znaczenie niż dziś, wtedy była to kontemplacja prawdy , obcowanie z czymś co rzeczywiście, teoria miała mówić nam coś o rzeczywistości,
-tak więc pierwsze poszukiwanie naukowe było poszukiwaniem prawdy,
-filozofowie, czyli pierwsi naukowcy, byli kimś kto kontempluje tą prawdę, -oprócz tak rozumianej nauki istniały dyscypliny praktyczne jak etyka, polityka, ekonomia,
-tą prawdę można było kontemplować na zasadzie intuicji, i to nam daje wgląd w naturę rzeczywistości,
-w miarę czasu te ideały zaczęły się zmieniać, dzisiaj czasem to co nazywamy nauką jest czymś odwrotnym do tego co było kiedyś,
-to co pozostało dzisiaj to głównie dystans i krytycyzm ,
-zmieniło się to, że:
-nikt teraz nie sądzi, iż nauka służy odkrywaniu prawdy, nauka służy radzeniu sobie z rzeczywistością,
- celem teorii nie jest kontemplacja, ale wyjaśniania, opisywanie i przewidywanie faktów , tak więc nauka ma cele praktyczne,
-na przestrzeni lat pojawiło się tez pytanie: „jakim prawem?”, czyli podstawowe pytanie metodologii,
-jest to pytanie o uzasadnienie dlaczego dane zdanie formułowane na gruncie naukowym ma być zdaniem w które inni mają uwierzyć,
-twierdzenia o faktach są wyjaśnieniem i interpretowaniem oraz wymagają wyjaśnienia,
-w czasach Kanta (XVIII wiek) rodzi się metodologia nauki czyli refleksja nad nauką jako specyficzną działalnością ludzką i nad specyficznymi wytworami tej działalności, -refleksja ta ma stwierdzić na ile procedury naukowe dostarczają wiedzy racjonalnej, którą można uznać za prawdziwą,


(…)

…, zastępowanie jednej teorii drugą
wierzy w trzy światy, nie jest fizyka listą
Krytyka Poppera
generalnie znajduje się w kręgu koła wiedeńskiego i mówi to samo, co oni, ale używa innych słów
jeżeli teoria przechodzi falsyfikację, jest uprawdopodobniona, ale skoro falsyfikacja polega na tym, że zestawiamy swoje wyobrażenia z doświadczeniem, a Popper ujmuje doświadczenie jako coś co jest arbitralne, to skąd wiem…
… ludzkości: ludzkość przeszła fazy rozwoju umysłu:
1) Od czasów pierwotnych do niemalże współczesnych utrzymywał się stan teleologiczny (teleologiczny umysł), -jest faza gdzie nie mamy środków do poznania a chcemy wiedzieć wszystko,
-ludzie przypisują wszystko co się dzieje siłom boskim,
-faza ta ma trzy subfazy:
-fetyszyzm
-politeizm
-monoteizm,
-rodzi się tu podstawa teoretyczna,
2)Następna jest faza…
… skupiał się wokół pewnej grupy ludzi tak zwanego Koła Wiedeńskiego, uczestniczyło w nim wiele filozofów pod przywództwem Moritza Schlicka,
-Koło Wiedeńskie istniało od 1922 do 1938 roku, po wojnie każdy z badaczy dalej prowadził badania tyle, że nie pod szyldem koła wiedeńskiego,
-okres przed wybuchem 2 wojny był bardzo twórczym czasem dla nauki, -neopozytywizm sądzi, iż należy uzasadnić…
… (ponieważ można się przekonać że jest to nieprawdziwe zdanie),
-warunkiem sensowności jest możliwość weryfikacji,
-twórcy koła wiedeńskiego wpadli na to, że zabiegiem który pozwala zbliżyć język do rzeczywistości jest definicja ostensywna, czyli pokazywanie czegoś i jednoczesne mówienie, -neopozytywiści stwierdzili, ze każde zdanie musi być zdaniem opisanym (definicja ostensywna poniekąd wyklucza to),
-to co będzie sensowne…
… dokładnie przeciwstawny pogląd, to co mówimy o człowieku, może wpływać na człowieka i zmieniać go, człowiek przyjmuje do świadomości pewne rzeczy, które mają na niego wpływ,
-obiektywizm, scjentyzm jest typowym dla wszystkich kierunków pozytywistycznych jest to wiara w moc nauki, nauka rozwiązaniem wszystkiego,
-założyciel koła wiedeńskiego stwierdził, że wszystkiego realne pytania są pytaniami nauki…
… w kryzysie,
-Kuhn uznał, ze naukowcy mogą starać się przetłumaczyć jedną teorię na drugą,
-Kuhna krytykowano za tendencje anarchistyczne, bo duży wpływ na naukę odgrywają czynniki pozanaukowe,
- Kuhn: najważniejszy dla rozwoju jest okres nauki normalnej;
-kontynuatorem Kuhna jest Paul Feyerabenda,
-anarchizm metodologiczny,
-jego główna praca pochodzi 1975 roku „Przeciw metodzie”,
-podobnie jak Kuhn uważa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz